GRATUIT: Cursuri de formare profesionala pentru angajatii din mediul privat

HR Technology - Work SMARTER Not Harder

Cod proiect: POCU/464/3/12/127018

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020.

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul specific 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților.

Beneficiar: Patronatul Întreprinderilor Mici și Mijlocii PIMM Prahova

Partener 1: SMART Europe 2020

Partener 2: Aleron Training Center SRL

Durata proiectului: 18 luni, respectiv de la 09 martie 2020 până la 08 septembrie 2021.

Obiective specifice:

 • Creșterea competențelor profesionale pentru un număr de 336 de persoane din regiunea Sud Muntenia prin participare la programe de formare profesională și activități de facilitare a creșterii performanțelor profesionale dedicate angajaților în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC / domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.
 • Creșterea capacității managementului întreprinderilor de utilizare eficientă a capitalului uman prin introducerea în cadrul a 10 întreprinderi ce fac parte din sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI, localizate în regiunea Sud Muntenia de programe de învățare la locul de muncă.


Cui se adresează proiectul?

Activitățile proiectului se adresează angajaților cu contract individual de muncă (cu normă întreagă sau cu timp parțial) ce provin din IMM-urile din județele Prahova, Argeș, Dâmbovița, Călărași, Giurgiu, Ialomița și Teleorman care își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în corelare cu unul din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Acest aspect va fi verificat ulterior, prin solicitarea unui certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data intrării angajatului/ angajaților întreprinderii în grupul țintă al proiectului, în care trebuie să se regăsească ca fiind autorizată cel puțin o activitate (indiferent dacă este principală sau secundară) din lista odurilor CAEN aferentă sectoarelor economice cu potențial competitiv conform SNC și anume:

 • Turism și ecoturism
 • Textile și pielărie
 • Lemn și mobilă
 • Industrii creative
 • Industria auto și componente
 • Tehnologia informației și comunicațiilor
 • Procesarea alimentelor și a băuturilor
 • Sănătate și produse farmaceutice
 • Energie și management de mediu
 • Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică și biotehnologii
 • Construcții

Domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sunt următoarele:

 • Bio-economia
 • Tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate
 • Energie, mediu și schimbări climatice
 • Eco-nano-tehnologii și materiale avansate
 • Sănătate

Angajaților din IMM-urile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate le oferim 2 programe de formare profesională GRATUITE, după cum urmează:

 1. Competențe avansate în utilizarea tehnologiei informației și comunicării - se vor organiza 7 serii în perioade diferite
 2. Tehnici de vânzare și negociere - se vor organiza 7 serii în perioade diferite

Facem precizarea că NU vor putea participa la activitățile proiectului persoanele care asigură managementul strategic al întreprinderilor și care ocupă poziții de management în întreprinderi, persoanele care au calitate de antreprenori care-și gestionează propriile afaceri și angajații din departamentele de resurse umane, cu excepția situației în care aceștia pot dovedi, cu documente relevante, că angajatorul urmează să restructureze postul ocupat de persoana în cauză, iar parcurgerea programului de formare profesională facilitează angajatului încadrarea pe un alt post ce nu ține de managementul strategic al întreprinderii sau nu face parte din departamentul de resurse umane.

Proiectul prevede și activități specifice pentru consilierea și sprijinirea IMM-urilor din regiunea Sud Muntenia pentru elaborarea și introducerea unor programe de învățare la locul de muncă.

În măsura în care sunteți interesat să participați la oricare dintre activitățile proiectului, vă rugăm să ne contactați la următoarele date de contact: 0721.929.343, adriana.horne@smarteurope.ro, persoana de contact Adriana Horne - expert comunicare GT, pentru verificarea încadrării în condițiile de eligibilitate ale proiectului.


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau  a Guvernului României.


Disclaimer: Acest articol a fost adaugat de firma SMART Europe 2020 si nu reprezinta oficial punctul de vedere sau pozitia administratorului portalului e-calificare.ro”