Ce determină motivația la muncă?

Ce este motivația?

Motivația este un proces prin care comportamentul uman este mobilizat pentru atingerea anumitor scopuri.

Motivația pentru muncă poate fi definită ca “influența pe care anumiți factori o exercită asupra angajaților și care îi determină la acțiuni pozitive sau negative pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă” (Rotaru, 2004)

Ruth Kanfer (1999) adaugă că motivația în muncă se referă la procesele psihologice care au implicații directe pentru comportamentul în contextul muncii și la acele procese care influențează realizarea obiectivelor și sarcinilor la locul de muncă.

De asemenea, trebuie să ținem cont și de următorii factori care pot influența motivația la un loc de muncă: trăsăturile de personalitate, valorile organizaționale și sarcinile pe care le are de îndeplinit un angajat.

În plus, chiar scopul urmărit de individ și satisfacția obținută prin atingerea scopului respectiv determină motivația la un loc de muncă. Mai mulți cercetători din domeniu (Gollwitzer – 1990; Hukhausen – 1991; Kanfer și Hagerman – 1987, Kurt Lewin) sugerează că fixarea obiectivelor depinde foarte mult de dorințele, nevoile și interesele oamenilor.

În funcție de obiectivul ce îl au de îndeplinit, comportamentul oamenilor la un loc de muncă este influențat în mod direct de acesta.

Potrivit lui T. Constantin – 2007, principalele caracteristici ale motivației sunt: EFORTUL, PERSISTENȚA ȘI ORIENTAREA.

Motivația la un loc de muncă poate fi: intrinsecă, extrinsecă, internalistă și externalistă. (Porter și Lawler, 1968)

Motivația intrinsecă împinge oamenii să desfășoare unele activități pe care le găsesc interesante; satisfacția muncii venind din natura muncii pe care o prestează. Acest tip de motivație este determinată de factorii de personalitate (Gagne M., 2005)

Motivația extrinsecă determină individul să depună efort, iar satisfacția muncii provine din surse exterioare (recompensă și recunoaștere).

Exemple de motivație internalistă: forța motivațională principală este provocarea; indivizii tind să se autodepășească; nu este important acordarea de feedback deoarece funcționează după propriile standarde de performanță.

Exemple de motivație externalistă: forța motivațională principală este recunoașterea din partea celorlalți; individul este motivat de aprecierea/validarea celorlalți, de membrii grupului; este foarte orientat către alții – așteptând feedback din partea acestora.

Exemple de motivație intrinsecă: forța motivațională este plăcerea și sentimentul că își realizează sarcinile după propriile condiții; sunt motivați de natura sarcinii în sine.

Exemple de motivație instrumentală: forța motivațională este recompensa; își realizează activitățile dacă este convins de consecințele directe (salariu, bonusuri, alte avantaje financiare) sau ierarhice (promovare, noi funcții). – Constantin T. – 2007

Surse:

Rotaru, F. (2002) – ‘Managementul potentialului de inlocuire si al carierei”, in V.A. Chisu (acord), - ‘’Manualul specialistului in resurse umane”

Mitchell, T.R. Daniels (2003) – ‘’Motivation”, W.C. Barman, D.R. Ilgen, J.R. Klimski – “Handbook of Psychology”, volume 12, “Industrial and Organizational Psychology”

Zorlentan, Burdus, Carparescu (1998) – Managementul Organizatiei

Colectia “Psihologie sociala si aplicata”, “Determinanti ai motivatiei in munca – De la Teorie la Analiza Realitatii Organizationale”, Ticu Constantin (coordinator) – coordonata de prof. univ. dr. Adrian Neculau.

Despre proiect: Global Commercium Development SRL in parteneriat cu Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea, Optimcode Integration si Agrafics Communication implementeaza in perioada septembrie 2021 – septembrie 2023, proiectul ‘’ABILitati pentru TINEri, ABILitati pentru un viitor sustenabil!’’, avand ca obiectiv cresterea gradului de ocupare si a nivelului de competente a cel putin 1052 tineri NEETs someri, cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile SV Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est, prin asistare complexa & integrata (informare, formare, servicii specializate pentru ocupare, dezvoltare afaceri etc.)

Activitatea urmareste stimularea ocuparii prin diferite servicii asigurate tinerilor NEET – fiind adresata tuturor tinerilor NEETs pentru toate nivelurile de ocupabilitate, inclusive celor de nivel A ‘’usor ocupabil’’.

Serviciile specializate oferite in cadrul acestei activitati constau in:

- Activitati de mediere pentru intrarea pe piata muncii a tinerilor NEETs din regiunile vizate, pentru cel putin 1052 de tineri NEETs;

- Organizarea de sesiuni de consiliere profesionala/dezvoltare personala si cresterea stimei de sine pentru cel putin 1052 de tineri NEETs;

- Organizarea a cel putin 9 burse de munca pentru tinerii NEETs in cele 3 regiuni vizate.

Beneficiaza si tu de aceste oportunitati gratuite de dezvoltare personala si profesionala!

Contacteaza-ne: https://forms.gle/e6Y3QQCW8F2NgQ9y6


Disclaimer: Acest articol a fost adaugat de firma Optimcode Integration si nu reprezinta oficial punctul de vedere sau pozitia administratorului portalului e-calificare.ro”