ANUNT privind lansarea A1 - Activitatea de informare si promovare, inclusiv selectie a GT

’’ABILități pentru TINEri, ABILități pentru un viitor sustenabil!’’

Cod SMIS 150394

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri"

OS. 1.1 Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile;

OS. 1.2 Imbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistem non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vărsta între 16-29 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile Sud-Muntenia (cu județele aferente), Sud-Est (cu județele aferente), SV Oltenia (cu județele aferente)


GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPEMENT SRL in parteneriat cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova (Partener 1), Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca – Tulcea (Partener 2); Optimcode Integration SRL (Partener 3), Agrafics Communication SRL (Partener 4) implementeaza in perioada septembrie 2021 – august 2023, proiectul ’’ABILități pentru TINEri, ABILități pentru un viitor sustenabil!’’, având ca obiectiv cresterea gradului de ocupare si a nivelului de competente a cel putin 1052 tineri NEETs someri, cu varsta intre 16 - 29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est, prin asistare complexa&integrata (informare, formare, servicii specializate pentru ocupare, dezvoltare afaceri etc.).

       Activitatea urmareste informarea tinerilor în vederea identificării celor cu vârsta între 16 şi 29 de ani care nu sunt ocupaţi şi nu urmează nici o formă de educaţie sau formare cu scopul direcţionării acestora către SPO în vederea înregistrării şi profilării: se organizeaza intalniri de prezentare a proiectului, se distribuie materiale de informare şi promovare; se deruleaza cel putin 5 evenimente de informare; se publica periodic anunturi in cadrul a diverse portaluri on-line din regiunile vizate, se distribuie continuu materiale publicitare (fly-ere, afise), se publica permanent informatii relevante pe site-urile altor organizatii colaboratoare din cele 3 regiuni, se identifica si recruteaza persoane eligibile.

Pentru a fi eligibil in grupul tinta, la data intrarii in operatiune, o persoana trebuie sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

- sa fie tanar NEETs cu varsta cuprinsa intre 16 si 29 de ani.

- sa fie inregistrat si profilat de Serviciul Public de Ocupare (SPO);

- sa aiba domiciliul sau resedinta in regiunile de dezvoltare vizate de proiect (Sud Vest, Sud Est, Sud Muntenia).


Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la:

Constantina Cozmaciuc, Manager proiect: tcozmaciuc@globalcommercium.ro

Beneficiar: GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL, www.globalcommercium.ro

Tel: 0371 600 421


Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020


Disclaimer: Acest articol a fost adaugat de firma Optimcode Integration si nu reprezinta oficial punctul de vedere sau pozitia administratorului portalului e-calificare.ro”