Dezvoltarea inovării pentru generare de impact asupra abilităților persoanelor angajate

Într-o lume dematerializată în care devine o premisă esențială stăpânirea exploatării unui laptop și a internetului, proiectul HR Technology are ambiția de a promova și dezvolta în rândul persoanelor angajate în IMM-uri din regiunea Sud Muntenia, una dintre cele 8 competențe cheie europene: competența digitală.

În acest sens, proiectul susține și oferă prin programe de formare profesională continuă competențe digitale. Aceasta asigură oportunitatea de a ține pasul cu evoluția constantă a TIC (Tehnologiile informației și comunicațiilor) și integrarea lor în activitățile curente / viitoare de la locul de muncă.

Organizațiile, astăzi mai mult ca oricând, au nevoie de angajați permanent pregătiți să ofere rezultate profesionale în cadrul acestora. 

O utilizare adecvată a tehnologiilor digitale îmbunătățește răspândirea informațiilor și a cunoștințelor.

Există multe obstacole care nu permit dobândirea de competențe digitale într-un mod firesc:

- lipsa motivației;

- lipsa timpului, a disponibilității;

- dificultatea de a schimba obiceiurile / modul de gândire.

O parte din persoanele angajate adulte motivează lipsa interesului pentru programe de perfecționare profesională în competențe digitale prin:

- o neîncredere în propria lor capacitate

- lipsa de interes (se gândesc că nu au nevoie de informații digitale la vârsta lor)

- lipsa de timp din motive profesionale.

HR Technology care are ca scop implementarea cursurilor de perfecționare a competențelor digitale pentru persoanele angajate din regiunea Sud Muntenia (județele Prahova, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Călărași, Teleorman), urmărește să ofere cele mai importante recomandări care trebuie luate în considerare și încurajate de către angajatori.

1. Verificarea motivației angajaților adușți și obstacolelor cu care se confruntă / le pot întâlni.

2. Selectarea unui instrument online adecvat, care să fie ușor de utilizat, un echilibru între teorie și practică, conținut adecvat nevoilor de învățare (activități mixate).

Tehnologia digitală trebuie utilizată pentru a răspunde nevoilor viitoare ale unei companii.

Pentru informații și înscriere la cursurile de perfecționare profesională derulate prin proiectul HR Technology, ID POCU/464/3/12/127018, ne puteți contacta la adresa de email: adriana.horne@smarteurope.ro sau tel:0721.929.343.


Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


Disclaimer: Acest articol a fost adaugat de firma SMART Europe 2020 si nu reprezinta oficial punctul de vedere sau pozitia administratorului portalului e-calificare.ro”