Tipuri de consiliere profesională

Există mai multe tipuri de consiliere profesională ce sunt în continuă dezvoltare și transformare. Aceste transformări țin cont și de noile tehnologii informatice și de comunicare, de procesul de globalizare si chiar de factorii multiculturali.

De asemenea și nevoile de consiliere se schimbă. Raportat la evoluția tehnicii, indivizii se confruntă cu anxietate legată de dispariția unor ocupații, cerințele de la locul de muncă se schimbă și sunt cerute noi competențe la job, riscul șomajului etc.

În aceste noi condiții și consilierea profesională clasică trece prin schimbări; consilierea profesională clasică începe să fie înlocuită de consilierea procesuală.

Totuși, trebuie ținut cont și de faptul că între cele două tipuri de consiliere există diferențe.

Consilierea profesională în metodă tradițională:

- De obicei are caracter singular; clientul este considerat un caz, accentul este pus pe numărul de cazuri rezolvate;

- Se desfășoară într-un spațiu specific;

- Consilierul joacă rolul de expert care testează clienții și îi încadrează în anumite ocupații;

- Responsabilitate distribuită în mod egal între consilier și client.

Consiliere profesională procesuală:

-Are un caracter continuu și dinamic;

-Se acordă în mai multe etape și ședințe; clientul nu este un caz singular, ci un proces în desfășurare;

-Este o activitate pe termen lung și are mai multe ședințe;

-Se poate desfășura în mai multe spații – acolo unde clienții solicită asistență;

-Clientul devine expert, iar consilierul devine tutor;

-Responsabilitatea revine clientului, iar consilierul coodonează “procesul”. De asemenea, consilierea profesională procesuală include și următoarele etape:

- Sprijin permanent și repere de ghidaj;

- Sprijin în întocmirea planului de acțiune;

- Sugerează posibilități;

- Sprijin și resursă în momentele dificile;

-Coordonează în mod constructiv echilibrarea vieții profesionale cu restul aspectelor vieții individului;

-Susține motivația;

-Oferă soluții și instrumente clientului pentru a se ajuta singur.

Iată care sunt cele mai întâlnite tipuri de consiliere profesională:

1. Consilierea vocațională – Este asimilată consilierii carierei și de obicei se acordă absolvenților din ciclurile de învățământ terminal.

2. Consilierea educațională – Se axează pe legătura dintre familie-elev-școală și urmărește dezvoltarea unor relații armonioase între cele trei, în vederea asigurării unei educații eficiente și dezvoltării optime a copilului din punctul de vedere al personalității.

3. Consilierea pentru dezvoltarea personală – Acest tip de consiliere pune accentul pe dezvoltarea eului, a autocunoașterii, dezvoltarea de atitudini care permit o funcționare personală eficientă.

4. Consiliere sportivă – În acest tip de consiliere accentul este pus pe susținerea afectivă a clientului și ascultarea activă a trăirilor acestuia.

5. Consilierea de criză – Acest tip de consiliere asigură asistență psihologică persoanelor care se confruntă cu diverse stări conflictuale și își propune ghidarea clientului prin navigarea situației, prin depășirea obstacolului întâlnit, dar și prevenirea consecințelor negative din punct de vedere psihologic, social și medical.

6. Consilierea informațională – Tip de consiliere prin care se oferă informații pe teme specifice folosind de cele mai multe ori și noile tehnologii de relaționare, astfel putem vorbi de o consiliere on-line sau computerizată.

7. Consilierea pastorală – Tip de consiliere religioasă, asistare psihologică realizată de către o figură religioasă către comunitatea sa. Consilierea pastorală acordă asistență în autocunoaștere și în depășirea momentelor dificile folosind principii biblice.

8. Consilierea maritală – Tip de asistență psihologică acordată familiei, care pune în discuție o problemă imediată a familiei.

9. Consilierea psihologică – Acest tip de consiliere se diferențiază față de psihoterapie, prin faptul că abordează prin metode specifice o dificultate sau impas prin care trece un individ. Psihoterapia se adresează stărilor de disconfort psihic.


Despre proiect: Global Commercium Development SRL in parteneriat cu Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea, Optimcode Integration si Agrafics Communication implementeaza in perioada septembrie 2021 – septembrie 2023, proiectul ‘’ABILitati pentru TINEri, ABILitati pentru un viitor sustenabil!’’, avand ca obiectiv cresterea gradului de ocupare si a nivelului de competente a cel putin 1052 tineri NEETs someri, cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta in regiunile SV Oltenia, Sud Muntenia si Sud Est, prin asistare complexa & integrata (informare, formare, servicii specializate pentru ocupare, dezvoltare afaceri etc.)

Activitatea urmareste stimularea ocuparii prin diferite servicii asigurate tinerilor NEET – fiind adresata tuturor tinerilor NEETs pentru toate nivelurile de ocupabilitate, inclusive celor de nivel A ‘’usor ocupabil’’.

Serviciile specializate oferite in cadrul acestei activitati constau in:

- Activitati de mediere pentru intrarea pe piata muncii a tinerilor NEETs din regiunile vizate, pentru cel putin 1052 de tineri NEETs;

- Organizarea de sesiuni de consiliere profesionala/dezvoltare personala si cresterea stimei de sine pentru cel putin 1052 de tineri NEETs;

- Organizarea a cel putin 9 burse de munca pentru tinerii NEETs in cele 3 regiuni vizate.

Beneficiaza si tu de aceste oportunitati gratuite de dezvoltare personala si profesionala!

Contacteaza-ne: https://forms.gle/e6Y3QQCW8F2NgQ9y6


Disclaimer: Acest articol a fost adaugat de firma Optimcode Integration si nu reprezinta oficial punctul de vedere sau pozitia administratorului portalului e-calificare.ro”