ANUNT DE SELECTARE SI RECRUTARE GRUP TINTA - REGIUNEA SUD MUNTENIA

Continuăm recrutarea grupului țintă pentru perioada aprilie - august 2021, în cadrul proiectului HR Technology - ID 127018, Proiect cofonanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020. 


Patronatul Întreprinderilor Mici si Mijlocii Prahova în calitate de Solicitant împreună cu SMART Europe 2020 - Partener 1 și Aleron Training Center SRL - Partener 2, implementeaza proiectul mentionat mai sus.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini ale angajatilor IMM-urilor ce activează în sectoare economice cu potential competitiv în regiunea Sud Muntenia, prin furnizarea de sesiuni de formare profesionala.

Cursurile organizate GRATUIT de PIMM Prahova sunt:

 • Curs Competente avansate în utilizarea tehnologiei informației și comunicării
 • Curs Tehnici de vânzare și negociere

Perioadele orientative de desfășurare cursuri sunt următoarele:

- Competențe avansate în utilizarea tehnologiei informației și comunicării (50 ore - 13 zile lucrătoare)

 • 07.04.2021 - 23.04.2021
 • 05.05.2021 - 21.05.2021
 • 09.06.2021 - 25.06.2021

- Tehnici de vânzare și negociere (50 ore - 13 zile lucrătoare)

 • 24.03.2021 - 09.04.2021
 • 12.04.2021 - 28.04.2021
 • 02.06.2021 - 18.06.2021
 • 19.07.2021 - 04.08.2021

Cursurile se desfășoară ONLINE, pe platforma ZOOM, după programul de lucru al persoanei angajate.

Grupul țintă vizat  de proiect este format din 336 de persoane angajate și 10 IMM-uri din regiunea Sud Muntenia.

Persoanele fizice care doresc să facă parte din grupul țintă al proiectului trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- au domiciliul/ reședința în regiunea Sud Muntenia (județele Prahova, Dâmbovița, Călărași, Argeș, Ialomița, Giurgiu, Teleorman)

- sunt angajati (microîntreprinderile, întreprinderi mici și mijlocii)

- nu au urmat un curs similar în ultimii 3 ani.

Documentele solicitate la înscrierea în proiect:

 1. Carte de identitate (copie)
 2. Certificat de căsătorie - în cazul schimbării numelui (copie)
 3. Ultima diplomă de studii (copie)
 4. Adeverinta de angajat
 5. Certificat constatator (copie)

Informații suplimentare pentru înscriere: 

Adriana Horne - Expert comunicare GT_P1, email: adriana.horne@smarteurope.ro


Disclaimer: Acest articol a fost adaugat de firma SMART Europe 2020 si nu reprezinta oficial punctul de vedere sau pozitia administratorului portalului e-calificare.ro”