Instruirea adultilor vs instruirea elevilor

In procesul de instruire există multe diferenţe între instruirea adultilor si instruirea copiilor, elevilor si chiar a studentilor.
Studenţii si elevii sunt (în general) tineri care posedă puţine cunoştinţe practice şi au o scurtă experienţă de viaţă. Nu au experienţă profesională şi nici referinţe ce pot fi comparate cu cele dobândite de profesor. Chiar dacă profesorii intenţionează să aplice metode şi tehnici de învăţare moderne şi atractive diferentele existente intre elevi si profesori duc la multe constrângeri in predare.
Cursantii adulţi care participă la activităti de instruire sunt mai în vârstă, cu experienţă de viaţă şi experienţă profesională. Când urmează un curs de instruire pentru a-şi îmbogăţi cunoştinţele profesionale şi îndemânarea ei pot compara critic ceea ce invată cu ceea ce cred, ceea ce cunosc sau au experimentat deja în viaţa profesională.

Deşi intre adulţi şi copii există o serie de similitudini in ceea ce priveste invătarea, între ei există si numeroase diferenţe în preferinţele de a învăţa şi răspunsul la diverse elemente ale procesului de învăţare.

  • Adulţii doresc să ştie beneficiul a ceea ce învaţă. Inainte de a accepta să li se prezinte noi concepte şi idei ei vor să afle care este valoarea adăugată, care sunt beneficiile si cum se regăseşte ceea ce învaţă în lumea reală. Spre deosebire, copiii acceptă ideea că ceea ce li se predă “o să le trebuiască odată” si acest lucru este suficient pentru a asculta.
  • Adulţii preferă să fie implicati în procesul de învăţare. Deseori ei pot lega cunoştinţele anterioare şi experienţa de conţinutul programului, cu referire la ceea ce deja ştiu şi de aceea ei solicită frecvent clarificări sau aprofundarea anumitor subiecte. Copiii, care au o experienţă de viaţă limitată, depind mult mai mult de cunoştinţele şi îndrumarea profesorilor si acceptă cu usurintă subiectele propuse si explicatiile profesorilor.
  • Adulţii sunt motivaţi de nevoi intrinsece sau dorinţe. În general, cursanţii adulţi participă la programe de instruire deoarece ei vor sau au nevoie de conţinut informaţional pentru a-şi exercita meseria sau a se dezvolta personal. Copiii urmăresc un curs deoarece ei sunt îndrumaţi de alţii să facă acest lucru.
  • Instruirea adulţilor este în mod normal bazată pe competenţă. În general, programele de instruire ajută adulţii să-şi exercite mai bine meseria. Învăţarea copiilor tinde să fie de scurtă durată, cu un câştig imediat, orientată pe trecerea unui test / examen.
  • Mediile de instruire a adulţilor sunt variate. Depinzând de program, conţinut, activităţi planificate şi instructor, configuraţia sălii adesea diferă. Mediile de instruire ale copiilor tind să fie rânduri de birouri cu faţa la profesor care lecturează, cu mici diferenţe”

Un trainer bun trebuie să înţeleagă cum învaţă adulţii cel mai bine si că, spre deosebire de copiii sau adolescenţi, adulţii au nevoi speciale şi cereri sperciale atunci cand participă la un curs.

In procesul de instruire a adultilor formatorul nu este un profesor “clasic”, ci el formeaza noi abilităti, atitudini si comportamente. Spre deosebire de profesor formatorul nu are doar sarcina de transmitere a cunostintelor, ci el le oferă sansa participantilor să aplice aceste cunostinte. Pentru a-si atinge scopul formatorul utilizează metode de lucru non-formale, aplică învătarea experientiala, facilitează învătarea, educă abilitati si comportamente.
Este foarte important ca formatorul să aibă capacitatea de a se adapta si să folosească tehnici si metode de instruire diferite in functie de grupul cu care lucrează si de cerintele specifice ale participantilor la curs. El trebuie să fie capabil să aprecieze experienta anterioară a participantilor, stie să ceară, să primească si să accepte feed-backul, surprinzand toate reactiile participantilor. Uneori el trebuie să stie cum să medieze diferentele de opinie ale participantilor si să fructifice experientele diferite ale participantilor.