Ce inseamna cod COR ?

Pe plan mondial oamenii muncesc în domenii foarte variate, dar majoritatea ocupațiilor actuale sunt foarte asemănătoare, indiferent de continent si de țară. Clasificarea Internațională Standard a Ocupațiilor (ISCO), cunoscută de asemenea sub acronimul englez ISCO, este o structură de clasificare emisă de Organizația Internaționala a Muncii (OIM) menită să organizeze informațiile domeniului muncă și de ocupare a forței de muncă.

Acest standard international îsi propune să:
● usureze comunicarea internatională privind tipul de muncă prestată de diferite persoane în diferite meserii, atât ca ocupatii personale, cât si pentru uz statistic
● servească drept model pentru elaborarea de standarde nationale de clasificare a ocupațiilor.

Versiunea actuală a acestui standard international, cunoscută ca ISCO-08, a fost publicată în 2008.
ISCO-08 împarte conceptul posturi de muncă în 10 grupe principale:
1. Directori și manageri (administratori)
2. Înalți profesionali, științifici și intelectuali
3. Tehnicieni și profesionali, de nivel mediu, din știință si inginerie
4. Personalul de sprijin administrativ
5. Lucrătorii din domeniul serviciilor către public, lucrătorii-vânzători de magazine și de piețe
6. Agricultori și lucrători calificați, din agricultură, din silvicultură și din pescuit
7. Lucrători calificați, operatori, meșteșugari ai artelor mecanice, plus alte meserii)
8. Operatori de instalații, de utilaje, asamblori
9. Ocupații elementare.
0. Ocupații militare

În România catalogarea relatiilor de muncă se face folosind „Codul COR” (Clasificarea Ocupatiilor din Romania).
Codul COR asigură identificarea, ierarhizarea şi codificarea ocupaţiilor din economia națională. Cu ajutorul lui se realizează sistematizarea ocupaţiilor (funcţiilor şi meseriilor) populaţiei active, în care o ocupaţie este clasificată o singură dată.

Codul COR se mentionează în contractul de muncă si se înregistrează în REVISAL o dată cu înregistrarea contractelor de muncă.
Această încadrare COR se aplică în toate domeniile de activitate economică si socială si este obligatorie pentru toate organele administratiei publice centrale si locale, unităti bugetare, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizatii patronale, sindicale, profesionale si politice, fundatii, asociatii si alte persoane fizice si juridice care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul Romaniei.
Codurile COR sunt publicate în Ordinul nr. 1.832/856/2011, ordin ce este actualizat în permanentă în functie de noile ocupații apărute.

“Clasificarea ocupațiilor din Romania” (COR ISCO 08) cuprinde 9 grupe majore:
  Grupa majoră 1: Membri ai corpului legislativ ai executivului, înalti conducători ai administratiei publice, conducători si functionari superiori din unitătile economico-sociale si politice
  Grupa majoră 2: Specialisti cu ocupatii intelectuale si stiintifice
  Grupa majoră 3: Tehnicieni, maistri si asimilati
  Grupa majoră 4: Functionari administrativi
  Grupa majoră 5: Lucrători operativi în servicii, comert si asimilati
  Grupa majoră 6: Agricultori si lucrători calificati în agricultură, silvicultură si pescuit
  Grupa majoră 7: Mestesugari si lucrători calificati în meserii de tip artizanal, de reglare și întretinere a masinilor si instalatiilor
  Grupa majoră 8: Operatori la instalatii si masini si asamblori de masini, echipamente si alte produse
  Grupa majoră 9: Muncitori necalificati.

Pentru a te putea angaja la o companie/organizatie si a avea o ocupatie recunoscută atât de angajator cât si de autorităti trebuie să ai cunostinte în domeniul respectiv, cunostinte ce pot fi dobândite în sistemul educational sau prin participarea la programe de formare profesională.
Pottivit H.G. nr. 500/2011 privind Registrul general de evidență a salariaților ''fiecare angajator are obligația de a înființa și transmite la Inspectoratul Teritorial de Muncă un Registru general de evidentă a salariaților și de a-l prezenta inspectorilor de muncă, la solicitarea acestora”' si, conform Art. 3, alin. (2), lit. d) din H.G. nr. 500/2011: ''Registrul se completează în ordinea angajării și cuprinde următoarele elemente (...) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificării Ocupațiilor din România (COR) sau altor acte normative''.

Pentru cei care nu au dobândit o calificare în urma finalizării educatiei oferite prin sistemul național de învățământ, pentru a obtine calificarea dorită, există solutia participării la activități de formare profesionala a adultilor.
Pentru ocupațiile cuprinse în Codul COR - Clasificarea Ocupațiilor din România care au Standard Ocupaţional furnizorii autorizati de instruire organizează programe de specializare și perfecţionare.
(SO: documentul care descrie activitătile si sarcinile profesionale specifice ocupatiilor dintr-o arie ocupationala si reperele calitative asociate îndeplinirii cu succes a acestora în concordanta cu cerintele pietei muncii si precizează competenţele profesionale necesare practicării unei ocupaţii).
Pentru calificările cuprinse în RNCP - Registrul Național al Calificărilor Profesionale pentru care există Standarde Ocupaţionale sau Standarde de Pregătire Profesională se pot autoriza programe de calificare.
(RNCP: o bază de date națională care cuprinde descrierea calificărilor profesionale din România recunoscute la nivel național).
Pentru competenţele cheie comune mai multor ocupații furnizorii autorizați de instruire organizează programe de specializare/ perfecţionare fără a fi nevoie de SO sau SPP.

Anunturile referitoare la cursurile de calificare autorizate de A.N.C., postate pe www.e-calificare.ro , au un cod COR aferent. Dacă doriti să participati la un curs autorizat pentru a obtine diploma necesară angajarii într-o anumită functie vă recomandăm să analizati cu atentie codul COR cerut de angajator.

Pentru informații detaliate privind codurile COR vezi: https://e-calificare.ro/coduri-cor


.