Curs non-formal de Educație Financiară.


PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară nr. 6 - Educație și competențe
Obiectiv Specific.6.12. - Creșterea participării la programele de formare profesională continuă, cu accent pe acei adulți, cu un nivel scăzut de calificare și persoanele cu vârsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoașterea și certificarea rezultatelor învățării dobândite în contexte non-formale și informale
Cod proiect: POCU/726/6/12/134995
Titlu Proiect: Sprijin pentru creșterea nivelului de calificare al angajaților


ASSOC prin proiectul „Integrarea Durabilă a persoanelor refugiate din Ucraina” finanțat de Fundația United Way Romania, lansează oportunitatea de înscriere a 14 persoane refugiate din Ucraina în vederea participării la un curs non-formal de Educație Financiară. Participarea la curs este gratuită și este dedicat tuturor celor interesați să își îmbunătățească abilitățile financiare și să construiască o bază solidă pentru un viitor financiar stabil.

Perioada de desfășurare: Februarie 2024
Numărul maxim de participanți: 14

Condiții de eligibilitate: persoane refugiate din Ucraina, inactive, în căutarea unui loc de muncă/cu inițiativă de a se ocupa pe cont propriu.