POSDRU – Noi ghiduri conditii specifice pentru finantarea programelor de instruire publicate spre consultare


AMPOSDRU a publicat vineri 24 Mai 2013 spre consultare Ghidurile-conditii specifice pentru 20 de apeluri de proiecte, de tip strategic si grant. Printre acestea se afla si Ghidul Solicitantului – Conditii Specifice pentru Cererea de propuneri de proiecte de tip grant aferenta DMI 2.3 „Acces si participare la formare profesionala continua”, programata a fi lansata in cursul lunii iunie 2013.

Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie este acela de a îmbunătăţi accesul şi participarea la  programele de formare profesională continuă, facilitând calificarea sau recalificarea angajaţilor.

 

Se vor finanta proiectele care isi propun sa:

• Furnizeze cursuri de calificare şi recalificare a angajaţilor;

• Acorde sprijin şi stimulente angajaţilor în vederea participării la FPC;

• Sprijine angajaţii pentru validarea cunoştinţelor dobândite anterior;

• Sprijine furnizorii de FPC pentru dezvoltarea şi diversificarea ofertelor de FPC;

• Acorda facilităţi pentru persoanele „greu de motivat” (adulţii necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare).

 

În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte categoriile de solicitanți eligibili vor fi:
A. Furnizori de FPC autorizaţi, publici şi privaţi;
B. MMFPSPV şi structuri/agenţii subordonate/coordonate acestuia;
C. ONG-uri, inclusiv asociații profesionale (organizaţii constituite în conformitate cu Legea 246/ 2005 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi Fundaţii, al căror statut permite derularea activităţilor pentru care organizațiile respective vor fi responsabile în implementarea proiectului);
D. Membri ai Comitetelor Sectoriale şi Comitete Sectoriale cu personalitate juridică;
E. Organizaţii sindicale (constituite conform Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social);
F. Organizaţii patronale (constituite conform Legii nr. 62/2011 – Legea dialogului social);
G. Instituţii şi organizaţii membre ale Pactelor Regionale şi Parteneriatelor Locale pentru Ocupare şi Incluziune Socială;
H. Instituţii şi organizaţii membre ale consorţiilor şi parteneriatelor regionale şi locale în domeniile ocupării, educaţiei şi formării profesionale;
I. Camere de comerţ şi industrie (constituite conform Legii nr. 335/ 2007 – Legea camerelor de comerţ din România)