Noi masuri de sprijinire a învatamantului profesional dualGuvernul a adoptat pe 16 noiembrie 2016 o Ordonantă de Urgentă privind modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011. Actul normativ redefinește învățământul dual ca formă de organizare a învățământului profesional și tehnic, desfășurat la inițiativa operatorilor economici interesați, în calitate de potențiali angajatori şi parteneri de practică, pe baza unui contract de parteneriat și a unor contracte individuale de pregătire practică, în contextul asigurării de către operatorii economici a unor burse suplimentare pentru elevi.

În virtutea noilor modificări, operaţionale din anul şcolar 2017-2018, vor avea acces la programe de pregătire profesională de tip dual, prin unităţile de învăţământ de stat, în mod gratuit, şi persoanele în vârstă de maximum 26 de ani, absolvente ale învăţământului obligatoriu, care au întrerupt studiile.
Potrivit Ministerului Educaţiei, absolvenţii învăţământului profesional dual vor dobândi cunoştinţe, deprinderi şi competenţe care le vor permite ocuparea unui loc de muncă pentru calificări profesionale de nivel 3, 4 şi 5 conform Cadrului naţional al calificărilor.
Învăţământul profesional dual poate fi organizat, potrivit legii:
•    în unităţi de învăţământ de stat, în baza unui contract de parteneriat care se încheie între unul sau mai mulţi operatori economici sau asociaţie/consorţiu de operatori economici, unitatea de învăţământ şi unitatea administrativ-teritorială de pe raza căreia se află unitatea şcolară.
•    în unităţi de învăţământ particulare şi confesionale.
Prin ordonanta s-a prevăzut şi posibilitatea de continuare a studiilor în învăţământul liceal de către absolvenţii învăţământului profesional dual.

Ordonanța de Urgență reglementează și modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport și facilităților privind cazarea și masa gratuite care se acordă elevilor care frecventează învățământul dual în altă localitate decât cea de domiciliu, indiferent de oferta de educație și formare profesională disponibilă în localitatea de domiciliu.