MFE a publicat spre consultare 2 noi cereri de propuneri de proiecte aferente DMI 2.2 si DMI 2.3


AM POSDRU a publicat spre consultare noi ghiduri de finantare:

- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.2 "Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii" – proiecte strategice
- Schita Ghidului Solicitantului Conditii Specifice DMI 2.3 "Acces si participare la FPC" – proiecte strategice

Ambele masuri de încadrează in Axa Prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”.
Potrivind celor 2 schite publicate spre consultare durata de implementare a unui proiect va fi de maxim 7 luni.
Conform schitei proiectele trebuie implementate la nivel multi-regional si trebuie să aibă o valoarea totală eligibilă minimă de 500.000 Euro.

 

DMI 2.2 "Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii" (cp Nr. 188)
În cadrul acestei cereri de propuneri de proiecte strategice se vor finanţa activităţi cu caracter preventiv și corectiv pentru fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, acordându-se o atenție deosebită copiilor ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate.

Operaţiunile orientative:
1. Dezvoltarea de programe integrate pentru creşterea accesului şi participării în învăţământul primar şi secundar pentru persoanele a parţinând grupurilor vulnerabile, inclusiv sprijin financiar pentru familiile acestora;
2. Implementarea programelor de tip “şcoală după şcoală”, educaţie remedială şi învăţare asistată;
3. Reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala (inclusiv programe de educaţie de tip “a doua şansă”);

 

DMI 2.3 "Acces si participare la FPC" (cp Nr. 187)
Măsura isi propune să asigure „creșterea calității și a accesului la învățământul profesional și tehnic, la ucenicii, la învățământul terțiar și la învățarea pe tot parcursul vieții și să le adapteze la necesitățile pieței forței de muncă; să asigure un acces mai bun la serviciile de educație și de îngrijire a copiilor preșcolari.”

Operaţiunile orientative :
1. Furnizare cursuri de calificare și recalificare a angajaților;
2. Acordare de sprijin și stimulente angajaților în vederea participării la FPC;
3. Sprijinirea angajaților pentru validarea cunoștințelor dobândite anterior;
4. Acordare de facilităţi pentru persoanele „greu de motivat” (adulţii necalificaţi sau cu un nivel scăzut de calificare).

 

Mai multe detalii puteti gasi la adresa:  http://www.fonduri-ue.ro/posdru