Masuri legislative pentru cei care doresc sa organizeze online cursuri autorizate!


Pe data de 26 martie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protectiei sociale în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protectie socială.   Potrivit acesteia formatorii vor putea organiza cursuri acreditate A.N.C si online.   Articolul IX din ordonantă precizează următoarele:    ✔️ (1) Pe perioada stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pregătirea teoretică a programelor de formare profesională în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu excepția programelor de nivel de calificare 1, se poate desfăsura si în sistem online, cu notificarea comisiei de autorizare, însotită de dovada accesului la internet si a detinerii de mijloace electronice, pentru fiecare cursant în parte.  ✔️ (2) Notificarea comisiei de autorizare se face în conditiile art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin posta electronică, iar dovada prevăzută la alin. (1) se face cu următoarele documente, după caz: a) contracte de închiriere sau de punere la dispozitie de mijloace electronice, încheiate de către furnizorul de formare autorizat cu terti, si procesul-verbal de predare a acestora către fiecare cursant în parte; b) declaratie pe propria răspundere a fiecărui cursant că are acces la internet si la mijloacele electronice necesare parcurgerii pregătirii teoretice, semnată si datată.  ✔️ (3) La încetarea stării de urgentă furnizorul de formare autorizat este obligat să testeze cursantii în vederea verificării însusirii notiunilor de teorie parcurse în sistem online.   Cei care doresc sa îsi promoveze cursurile online organizate în aceasta perioada îsi pot posta gratuit anunturile pe www.e-calificare.ro, selectând în meniul de adaugare cursuri, în caseta “Judet”, optiunea “online”.  Pentru a veni în întâmpinarea formatorilor, dar si a celor care acum stau izolati în locuintele lor, prin portalul e-Calificare se va asigura gratuit o promovare preferentială a cursurilor online.   Pe data de 26 martie 2020 a fost publicata Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protectiei sociale în contextul situatiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 si pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protectie socială. Potrivit acesteia formatorii vor putea organiza cursuri acreditate A.N.C si online. Articolul IX din ordonantă precizează următoarele: ✔️ (1) Pe perioada stării de urgentă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pregătirea teoretică a programelor de formare profesională în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, cu excepția programelor de nivel de calificare 1, se poate desfăsura si în sistem online, cu notificarea comisiei de autorizare, însotită de dovada accesului la internet si a detinerii de mijloace electronice, pentru fiecare cursant în parte.✔️ (2) Notificarea comisiei de autorizare se face în conditiile art. 30 din Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adultilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin posta electronică, iar dovada prevăzută la alin. (1) se face cu următoarele documente, după caz:a) contracte de închiriere sau de punere la dispozitie de mijloace electronice, încheiate de către furnizorul de formare autorizat cu terti, si procesul-verbal de predare a acestora către fiecare cursant în parte;b) declaratie pe propria răspundere a fiecărui cursant că are acces la internet si la mijloacele electronice necesare parcurgerii pregătirii teoretice, semnată si datată.✔️ (3) La încetarea stării de urgentă furnizorul de formare autorizat este obligat să testeze cursantii în vederea verificării însusirii notiunilor de teorie parcurse în sistem online. Cei care doresc sa îsi promoveze cursurile online organizate în aceasta perioada îsi pot posta gratuit anunturile pe www.e-calificare.ro, selectând în meniul de adaugare cursuri, în caseta “Judet”, optiunea “online”.  Pentru a veni în întâmpinarea formatorilor, dar si a celor care acum stau izolati în locuintele lor, prin portalul e-Calificare se va asigura gratuit o promovare preferentială a cursurilor online.