Aproape 37.000 de persoane au participat la cursuri de formare profesionala organizate de ANOFM in primele 10 luni din 2015


Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) a organizat, în primele 10 luni ale anului, cursuri de formare profesionala / evaluare a competentelor / ucenicie pentru 36.923 persoane, din care 34.441 au statut de somer, iar femeile au reprezentat peste 58% din total.

Cele mai multe cursuri de formare profesionala/evaluare de competente au fost organizate prin reteaua proprie de centre (64,30%), aceasta deoarece, pentru a derula cursuri prin furnizori de formare profesionala autorizati, trebuie organizate selectii de oferte, în conditiile legislatiei privind achizitiile publice, ceea ce necesita timp.

În perioada ianuarie-octombrie 2015, prin reteaua proprie de centre au fost cuprinse la programe de formare profesionala / evaluare de competente 23.664 persoane.

În urma analizei participarii celor 34.441 persoane din rândul somerilor la programele de formare profesionala din perioada de referinta s-a constatat ca persoanele cu studii medii sunt cele mai interesate sa beneficieze de cursuri de formare (51,18%), urmate de cele cu studii primare (34,92%), la polul opus aflându-se persoanele cu studii superioare (13,90%). Aceasta situatie se explica prin faptul ca ANOFM organizeaza programe de formare pentru calificari de nivel 1, 2 sau 3 (la care pot participa persoane cu studii primare si/sau medii)

Distributia pe categorii de vârsta a somerilor cuprinsi în programe de formare profesionala este relativ echilibrata: 31,61% sunt tineri cu vârsta sub 25 de ani, 21,16% persoane cu vârsta cuprinsa între 25-35 de ani, 23,78% sunt persoane între 35-45 de ani, iar peste 45 de ani procentul este de 23,45%.

Prin Planul National de Formare Profesionala 2015 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si-a propus in 2015 cuprinderea în programe de formare profesionala a unui numar de 44.650 persoane, din care:
- 40.564 someri aflati în evidentele agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca;
- 761 persoane care beneficiaza de formare profesionala gratuita, altele decât somerii, din care:
 o    597 persoane aflate în detentie;
 o   164 alte categorii (persoane revenite în activitate dupa cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani, persoane care au reluat activitatea dupa o pensionare pentru invaliditate, persoane din mediul rural).
- 825 persoane beneficiare de servicii gratuite de evaluare a competentelor dobândite pe alte cai decât cele formale;
- 500 persoane beneficiare de formare profesionala la locul de munca (ucenicie);
- 2000 persoane care îsi vor plati cursurile de formare profesionala, organizate de CRFPA.

Pentru anul 2015 au fost planificate 2.214 programe de formare profesionala.

În ceea ce priveste situatia persoanelor care au participat la cursuri pana la finalul lunii octombrie, în urma monitorizarii persoanelor care s-au încadrat în munca într-o perioada de cel mult 12 luni de la absolvirea cursului, pâna la 31 octombrie 2015 au fost angajate 14.534 persoane.

 

Sursa: ANOFM