A intrat in vigoare Hotararea 481/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a OG. 129/2000


Pe data de 17.07.2015 a intrat in vigoare Hotararea 481/2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 522/2003. 

Hotararea aduce o serie de modificari, dintre care cele mai importante sunt: 

 • defineste activitatile de formare profesionala de interes general;
 • defineste obiectivele învatarii pe tot parcursul vietii;
 • ii obliga pe angajatori sa emita certificatele de absolvire, cu un anumit format si continut minim de informatii, pentru cursurile de formare profesionala cu recunostere nationala organizate in unitatile proprii;
 • ii obliga pe angajatori sa transmita trimestrial secretariatului tehnic al comisiei de autorizare în a carui raza teritoriala îsi au sediul social date cu privire la angajatii care au beneficiat de formare profesionala;
 • defineste “competentele-cheie” ca fiind cele prevazute la art. 68 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • stipuleaza ca programele de formare profesionala prin care se realizeaza calificarea sau recalificarea adultilor se vor organiza pentru calificarile cuprinse în Registrul national al calificarilor profesionale din România;
 • obliga institutiile de învatamânt superior sa se supuna autorizarii potrivit noilor norme pentru programele de formare profesionala dedicate adultilor;
 • se clarifica anumite aspecte legate de autorizarea furnizorilor de formare profesionala;
 • prevede ca furnizorii de formare care doresc sa organizeze programe de formare profesionala autorizate pentru profesii reglementate prin legi speciale trebuie sa solicite anterior autorizarii avizul autoritatii de reglementare.
 • da posibilitatea furnizorilor de formare profesionala care sunt autorizati sa organizeze programe de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare cu recunoastere nationala sa poata organiza si programe de initiere pentru dobândirea unora dintre competentele aferente programului de calificare respectiv, finalizate cu certificate de absolvire cu recunoastere nationala, în baza aceleiasi autorizatii;
 • permite furnizorilor de formare profesionala care solicita autorizarea sa isi dovedeasca respectarea conditiilor de eligibilitate necesare autorizarii printr-o declaratie pe propria raspundere, încheiata în forma autentica în fata notarului, din care rezulta ca îndeplineste criteriile de eligibilitate;

 

Textul integral al acestei hotarari il puteti citi AICI