10 ianuarie 2017, utimul termen al apelului de propuneri de proiecte “Formare profesionala fermieri” Directia Generala Dezvoltare Rurala - Autoritatea de Management pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a anuntat lansarea Apelului de propuneri de proiecte nr. 2/2016 - Formare profesionala pentru fermieri în special beneficiari de sprijin ai sub-masurilor 6.1 si 6.3 pentru depunerea Cererilor de Finantare aferente submasurii 1.1 Sprijin pentru formarea profesionala si dobândirea de competente.
Data publicarii: 04.10.2016
Numarul Apelului de propuneri de proiecte: 2/2016

Apelul de propuneri de proiecte este lansat la nivel national cu alocare judeteana.
Activitati sprijinite: - Formare profesionala pentru fermieri în special beneficiari de sprijin ai sub-masurilor 6.1 si 6.3.

Proiectul se va adresa instruirii unui numar cuprins între 100 si 250 de persoane din grupul tinta. Proiectele vor fi de tip grant cu o valoarea de maxim 106.250 euro si un cost pe persoana, pe zi de instruire de maxim 85 euro. Un proiect trebuie sa se adreseze unui numar minim de 100 de persoane.
Cursurile de formare profesionala sunt de scurta durata, respectiv 5 zile (40 de ore).

Conform grilei de evaluare cele mai bine punctate elemente ale propunerii vor fi:
- experienta si/sau calificarea trainerilor (punctaj maxim daca trainerii au desfasurat activitate didactica de min. 3 ani sau au sustinut anterior ca traineri minimum 12 cursuri de formare profesionala/contracte de formare profesionala - 25 puncte)
- eficienta utilizarii fondurilor, respectiv costul pentru o zi de instruire pe cursant propus în Cererea de finantare, care poate insuma 30 puncte din cele 100.
Procedura de evaluare si selectie este cea afisata pe site-ul www.madr.ro.

Termenul limita de depunere pentru sesiunea de apeluri de propuneri de proiecte este 10.01.2017.


Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie. Autoritatea de Management pentru PNDR (AM PNDR) va notifica în scris toti solicitantii asupra rezultatului selectiei cererilor de finantare depuse de catre acestia.
Informatii detaliate privind elaborarea documentatiei si a Cererii de finantare sunt cuprinse în Ghidul solicitantului afisat pe site-ul www.madr.ro.
De asemenea, puteti obtine informatii suplimentare la nr. de telefon ale CDRJ aferent locatiei de depunere a Cererii de Finantare, precum si la sediul MADR