Curs: Tehnician Cadastru Funciar, Topograf

imagine TEHNICIAN CADASTRU FUNCIAR, TOPOGRAF
2500 RON
Sună acum: 0761909534

Curs: Tehnician Cadastru Funciar, Topograf

Curs de calificare // Autorizat

Targu Jiu, jud. Gorj // Pret: 2500 RON


Data incepere: la formarea grupei
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Organizator: ACCRC INTERNATIONAL
Data ultimei actualizari: 19/10/2019

Ocupaţia de tehnician cadastru funciar, topograf, se aplică personalului de specialitate în domeniul activităţilor de măsurători terestre, cât şi de cadastru funciar.
Prezentare curs

Ei vor lucra în unităţi de organizare şi de sistematizare a teritoriului, la nivel
 de unităţi cadastrale, sau în alte asemenea unităţi, unde vor executa lucrări  topografice curente precum şi lucrări de cadastru funciar tehnic şi cadastru 

funciar economic.


Ei vor asigura la nivelul localităţilor, operaţiunile necesare publicităţii imobiliare, contribuind în mod direct la aplicarea şi respectarea legalităţii  în domeniul bunurilor imobiliare precum şi a circulaţiei acestora, în domeniul  evaluării şi bonitării cadastrale a terenurilor, stabilind dreptul şi dobândirea  dreptului de proprietate, în introducerea cărţilor funciare şi reactualizarea  hărţilor cadastrale, în automatizarea lucrărilor topo-cadastrale. 


Trebuie de asemenea să fie în măsură să execute ridicări topografice pentru executarea  proiectelor de amplasare a construcţiilor, să execute lucrări de artă şi multe alte lucrări tehnice în intra şi extravilan. 

Competenţe dobândite 

aplicarea în teren a proiectului.

asigurarea respectării NPM şi PCI.

urmărirea comportării în timp a construcţiilor.

furnizarea serviciilor de specialitate.

întocmirea documentaţiei de cadastru general.

administrarea informaţiilor cu ajutorul tehnicii de calcul.

colectarea şi organizarea informaţiilor.

executarea măsurătorilor specifice.

organizarea şi coordonarea activităţii echipei.

planificarea activităţii.

efectuarea calculelor specifice topografiei.

elaborarea planurilor topografice.

întocmirea schiţelor şi desenelor la scară.

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

ACCRC INTERNATIONAL

logo ACCRC INTERNATIONAL

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 65,, Targu Jiu, jud. Gorj
Descriere:

ACCRC GORJ este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ACCRC GORJ este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.SCOPUL ŞI OBIECTIVELE A.C.C.R.C GORJ

Promovarea şi dezvoltarea de activităţi educaţionale şi de pregătire profesională.

Organizarea de colocvii, simpozioane, dezbateri, conferinţe, cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, calificare, recalificare, activităţi de informare consulting, training şi publicitate.

Promovarea şi organizarea învăţământului pentru adulţii care nu frecventează un centru şcolar sau sistem universitar.

Promovarea unei atitudini active în rândul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

Promovarea unei culturi manageriale moderne prin diseminarea largă a celor mai noi teorii şi practici în domeniu.

VALORI PROMOVATE

Spirit civic.

Responsabilitate individuală.

Spirit de echipă.

Toleranţă şi deschidere.

Demnitate.

Integritate.

Profesionalism.

IMPLICAREA A.C.C.R.C GORJ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ

În prezent ASOCIAŢIA DE CONSI...
Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se poate face prin site, de pe un cont de cursant, sau prin detaliile de contact listate.
Sună acum: 0761909534

Creează cont
Document suplimentar

Organizatorul a adaugat un document suplimentar de interes pentru cei interesati in a participa la acest curs.

Vizualizeaza documentul

Atentie: acest curs nu este organizat de e-calificare.ro. Pentru detalii si informatii suplimentare va rugam sa va adresati organizatorului. Acuratetea informatiilor din anunt este responsabilitatea integrala a companiei care a publicat anuntul.


Catre pagina de inceput