Curs: Specialist in managementul deseurilor

imagine  	Specialist în managementul deseurilor
1000 RON
Sună acum: 0720444120

Curs: Specialist in managementul deseurilor

Curs de specializare // Autorizat

Timisoara , jud. Timis // Pret: 1000 RON


Data incepere: 27/05/2024 // Durata: 40 ore in 10 zile
Perioada inscrieri: 27/05/2024 - 05/07/2024
Organizator: CCIAT
Data ultimei actualizari : 25/03/2024

Cursul se adresează tuturor deținătorilor/producătorilor de deșeuri, persoane juridice,comercianți și operatori economici autorizați pentru efectuarea operațiunilor de colectare și transport deșeuri, precum și oricăror alte organizații sau persoane care au ca obiect de activitate sau responsabilitate gestiunea diferitelor tipuri de deșeuri
Prezentare curs

SCOPUL CURSULUI:

Instruirea persoanei desemnate cu gestionarea deșeurilor din cadrul organizației, pentru a se asigura îndeplinirea obligațiilor legale în domeniul gestionării deșeurilor.

ADRESABILITATE CURS:

Cursul se adresează titularilor de activități autorizabile din punct de vedere al protecției mediului, agenților economici care generează/colectează/ valorifică sau elimină deșeuri periculoase și nepericuloase, autorităților administrației publice locale.

În conformitate cu prevederile OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, art. 23, alin.4 și 5, "pentru îndeplinirea obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor, titularul unei activități, pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a emis o autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu, are obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii sau să delege această obligație unei terțe persoane.

Persoanele desemnate, prevăzute la alin. (4), trebuie să fie instruite în domeniul prevenirii generării de deșeuri și al managementului deșeurilor, inclusiv în domeniul substanțelor periculoase, ca urmare a absolvirii unor programe de perfecționare și specializare recunoscute la nivel național conform Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, cu modificările și completările ulterioare."

De asemenea, conform art. 60 lit.f) Autoritățile administrației publice locale, au obligația, la nivel de comune, orașe și municipii, să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii pentru urmărirea și îndeplinirii obligațiilor legale privind gestionarea deșeurilor prevăzute de legislația în vigoare.

 Atentie: nedesemnarea unei persoane conform art. 23, constituie contravenție și se sancționează cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei!

TEMATICA:

Regimul deșeurilor – prevederi legislative, organizarea actelor normative în domeniu.

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deșeurilor;

- Hotărârea de Guvern nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, cu completările ulterioare; Decizia CE 955/2014

- Hotărârea de Guvern nr.1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României;

- Gestionarea anumitor categorii de deșeuri, reglementate prin acte normative speciale: uleiurile uzate, bateriile și acumulatorii uzati, deșeurile de echipamente electrice si electronice, deșeurile medicale, deșeurile de ambalaje, gestionarea deșeurilor rezultate în urma procesului de obținere a materialelor lemnoase.

- Raportări către autoritățile competente în domeniul protecției mediului.

- Trasabilitatea deșeurilor (identificarea și codificarea deșeului, gestionarea corectă a deșeului, întocmirea evidenței conform HG nr. 856/2002, caracterizarea deșeurilor periculoase, transportul și destinația deșeurilor.

- Studii de caz. Cursanții vor putea propune pentru analiză situații pentru identificare soluții legale.

Formele răspunderii juridice în dreptul mediului.

Sancțiuni contraventionale. Cuantumul amenzilor. Acțiuni preventive.

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

CCIAT

logo CCIAT

Adresa: Piata Victoriei Nr.3, Timisoara, jud. Timis
Telefon: 0720444121
E-mail contact firma: cmates@cciat.ro
Descriere:
Direcția de Formare și Perfecționare Profesională din cadrul Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș dispune de o experiență de 24 ani în domeniul Formarii Profesionale, timp în care ne-am axat pe identificarea nevoilor reale ale firmelor și transferul de bune practici
Experiența noastră în probleme de resurse umane este etalonul la care ne raportăm.Toți formatorii care predau cursuri la CCIAT sunt specialiști cu o vastă experiență în domeniul de referință și în formarea profesională a adulților.
 Portofoliul nostru în Programele de Formare și Perfecționare Profesională este de:
       - 15 cursuri acreditate din care 12 sunt cursuri de inițiere /specializare si 3 sunt cursuri de calificare.
      - sesiuni de informare
Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se poate face prin site, de pe un cont de cursant, sau prin detaliile de contact listate.
Sună acum: 0720444120

Creează cont
Document suplimentar

Organizatorul a adaugat un document suplimentar de interes pentru cei interesati in a participa la acest curs.

Vizualizeaza documentul

Atentie: acest curs nu este organizat de e-calificare.ro. Pentru detalii si informatii suplimentare va rugam sa va adresati organizatorului. Acuratetea informatiilor din anunt este responsabilitatea integrala a companiei care a publicat anuntul.


Catre pagina de inceput