Training: Professional English with a focus on Business and Finance

imagine Professional English with a focus on Business and Finance
1160 RON
Sună acum: 0758491980, 0212305120

Training: Professional English with a focus on Business and Finance

Training / Dezvoltare personala

Bucuresti Sector 2, jud. Bucuresti // Pret: 1160 RON


Data incepere: la formarea grupei
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Data ultimei actualizari: 05/09/2019

Cursul abordează competențele lingvistice (înțelegerea limbii vorbite, înțelegerea unui text scris, capacitatea de a interacționa într-o conversație, capacitatea de a comunica oral și capacitatea de a redacta un text scris) în scopul folosirii active a limbii engleze în situații concrete întâlnite în activitatea profesională.
Prezentare curs

Grup țintă

Cursul este destinat atât adulților care folosesc limba engleză în contexte profesionale şi/sau de afaceri, care doresc să aprofundeze cunoștințele de limba engleză şi să își perfecționeze deprinderile de comunicare eficientă cât și tuturor celor interesați care își desfășoară activitatea în domeniul financiar.

Participarea la program presupune susținerea unui test predictiv de limbă care să arate faptul că participantul este la nivelul de limbă stabilit pentru întreaga grupă și de asemenea că programa stabilită pentru curs se află în sfera de interes a participantului.

Obiectivele cursului

• Să consolideze cunoștințele lingvistice relevante pentru nivelul de limbă al cursanților, conform Scalei de niveluri de referință a Consiliului Europei,

• Să dezvolte aptitudinile necesare pentru comunicarea eficientă în situații profesionale specifice;

• Să încurajeze cursanții să comunice fluent, cu încredere, în limba engleză, inclusiv cu vorbitori nativi (de ex. la telefon, când prezintă informații etc);

• Să pună bazele studiului individual şi să-i motiveze pe cursanți să continue studiul limbii engleze atât în afara orelor de curs cât și după terminarea cursului.

Tematica

Conținutul fiecărui modul se va stabili în detaliu după realizarea testării inițiale a cursanților şi stabilirea exactă a nivelului şi nevoilor lor de comunicare profesională.

Cursul este interactiv şi se axează pe formarea deprinderilor de comunicare eficientă, orală şi în scris, precum şi pe dezvoltarea competențelor interculturale necesare în interacțiunea la nivel profesional cu vorbitori ai limbii engleze.

Se vor folosi studii de caz şi situații concrete, relevante pentru tipul de activitate profesională desfășurată de cursanți, în scopul activării şi perfecționării unor deprinderi integrate, implicând ascultare activă, prezentări orale, discutarea şi negocierea soluțiilor în grupuri mici, comunicare în scris sub formă de raport, email sau scrisoare de afaceri, cu feedback personalizat, materiale relevante audio/video etc.

La finalul cursului formatorul va furniza feedback referitor la progresul făcut şi sugestii pentru studiul individual ulterior.

Notă: Cursanților li se oferă posibilitatea de a solicita evaluarea prin test la sfârșitul cursului în urma căruia se va oferi feedback personalizat și certificat care atestă competența lingvistică dobândită în conformitate cu Scala de niveluri a Consiliului Europei. Pentru obținerea certificatului de absolvire este necesară achitarea unei taxe adiționale în valoare de 30 Euro / cursant.

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

Fundatia Institutul de Studii Financiare

logo Fundatia Institutul de Studii Financiare

Adresa: Str. Popa Petre 24, Bucuresti Sector 2, jud. Bucuresti
Telefon: 0758491980
E-mail contact firma: training@isfin.ro
Descriere:

Institutul de Studii Financiare (ISF) și-a început activitatea sub această denumire în august 2015, fiind fondat de Autoritatea de Supraveghere Financiară după fuzionarea celor două entități de instruire și certificare din domeniul financiar – Institutul de Management în Asigurări (IMA) și Institutul de Asigurări (IA). Anul acesta, ISF aniversează 17 ani de activitate în domeniul formării profesionale, având suportul asociaţiilor profesionale din domeniul serviciilor financiare.

Misiunea ISF este de a sprijini dezvoltarea organizaţiilor, instituţiilor şi a persoanelor care lucrează sau sunt interesate să lucreze în domeniul serviciilor financiare.

Viziunea ISF: Centru de excelență în derularea programelor de educație financiară pentru asigurarea competențelor, aptitudinilor și cunoștințelor personalului instituțiilor financiare din România.

Certificări și Parteneriate

• Membru al European Financial Certification Organisation (eficert)

• Centru examinare Chartered Insurance Institute (CII)

• Partener educațional acreditat Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

• Partener educațional LOMA

ISF în cifre

• 110 programe de formare profesională în portofoliu

• 22.500 persoane instruite de la înființare

• 100.000...
Lectori

Lectori generali
Mihaela Arsene, conferențiar la Facultatea de Relații Economice Internaționale ASE București și Monica Marin, trainer de limba engleză generală şi de afaceri

Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se poate face prin site, de pe un cont de cursant, sau prin detaliile de contact listate.
Sună acum: 0758491980 0212305120

Creează cont
Document suplimentar

Organizatorul a adaugat un document suplimentar de interes pentru cei interesati in a participa la acest curs.

Vizualizeaza documentul

Atentie: acest curs nu este organizat de e-calificare.ro. Pentru detalii si informatii suplimentare va rugam sa va adresati organizatorului. Acuratetea informatiilor din anunt este responsabilitatea integrala a companiei care a publicat anuntul.


Catre pagina de inceput