Curs: Organizator de spectacole

imagine Organizator de spectacole
1010 RON

Curs: Organizator de spectacole

Curs de perfecţionare // Autorizat

Motru , jud. Gorj // Pret: 1010 RON


Data incepere: la formarea grupei // Durata: 90 ore
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Organizator: ACCRC INTERNATIONAL
Data ultimei actualizari : 16/08/2023

Organizatorul de spectacole este specialistul care se ocupă de organizarea spectacolelor în cadrul unei instituţii de spectacole (teatru, operă, filarmonică, ateneu etc.) sau în cadrul unei firme/agenţii specializate în organizarea de spectacole pentru diverşi beneficiari.
Prezentare curs

El poate de asemenea lucra pe cont propriu sau poate fi angajat de o firmă/instituţie, pentru a se ocupa exclusiv de organizarea spectacolelor/evenimentelor acesteia.

În funcţie de contextul în care lucrează, organizatorul de spectacole poate organiza diverse tipuri de spectacole: dramatice, lirice, coregrafice (dans, balet), spectacole-concurs, concerte, spectacole aniversare, spectacole tematice, spectacole eveniment, spectacole, emisiuni televizate, spectacole de modă, spectacole de varietăţi, spectacole omagiale, spectacole de gală, spectacole de televiziune, spectacole umoristice, spectacole de circ, spectacole de divertisment, festivaluri, spectacole de imagine, spectacole de campanie, spectacole folclorice etc.

Organizatorul de spectacole elaborează proiectul de spectacol, stabilind caracteristicile generale, conţinutul spectacolului, planul de organizare şi necesarul de resurse, în funcţie de cerinţele beneficiarilor, preferinţele şi caracteristicile publicului ţintă şi potenţialul artistic existent, ţinând cont de caracteristicile pieţei spectacolelor.

Organizatorul de spectacole asigură încheierea contractelor cu colaboratorii necesari pentru organizarea spectacolului, dovedind capacităţi de negociere şi colaborare eficientă, asigurând de asemenea o bună derulare a relaţiilor contractuale.

Organizatorul de spectacole elaborează programul şi scenariul derulării spectacolului, în funcţie de proiectul iniţial şi potenţialul artistic disponibil, în mod atractiv şi cursiv pentru captarea şi menţinerea interesului publicului.

Organizatorul de spectacole se ocupă de coordonarea activităţilor de pregătire a spectacolului, urmărind punerea la punct a programului artistic, amenajarea locaţiei, dotările tehnice necesare şi toate cerinţelor de organizare şi pregătire prin instruirea şi monitorizarea echipelor de specialitate implicate în realizarea spectacolului.

Organizatorul de spectacole asigură de asemenea promovarea spectacolului conform unui plan bine stabilit, asigurând logistica necesară prin colaborarea cu personalul calificat din organizaţii specializate.

Organizatorul de spectacole coordonează desfăşurarea spectacolului, furnizând materialele necesare participanţilor, asigurând o bună colaborare între echipele de specialitate implicate, supervizând permanent activitatea acestora pentru derularea cursivă a programului artistic, fără decalaje şi disfuncţionalităţi.

După desfăşurarea spectacolului, organizatorul de spectacole se ocupă de gestionarea activităţilor post-spectacol, onorând angajamentele faţă de părţile implicate în spectacol, asigurând returnarea bunurilor către furnizori în bune condiţii, realizarea analizei financiare, raportului final, şi a portofoliului spectacolului.

Competențe dobândite

• comunicarea interactivă.

• lucrul în echipă.

• planificarea activităţii proprii.

• comunicarea în limbi străine (opţională).

• aplicarea normelor S.S.M şi P.S.I.

• elaborarea proiectului spectacolului.

• derularea activităţii contractuale cu colaboratorii.

• elaborarea programului spectacolului.

• coordonarea activităţilor de pregătire a spectacolului.

• promovarea spectacolului.

• coordonarea desfăşurării spectacolului.

• gestionarea activităţilor post-spectacol.

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

ACCRC INTERNATIONAL

logo ACCRC INTERNATIONAL

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 65,, Targu Jiu, jud. Gorj
Descriere:

ACCRC GORJ este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ACCRC GORJ este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.SCOPUL ŞI OBIECTIVELE A.C.C.R.C GORJ

Promovarea şi dezvoltarea de activităţi educaţionale şi de pregătire profesională.

Organizarea de colocvii, simpozioane, dezbateri, conferinţe, cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, calificare, recalificare, activităţi de informare consulting, training şi publicitate.

Promovarea şi organizarea învăţământului pentru adulţii care nu frecventează un centru şcolar sau sistem universitar.

Promovarea unei atitudini active în rândul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

Promovarea unei culturi manageriale moderne prin diseminarea largă a celor mai noi teorii şi practici în domeniu.

VALORI PROMOVATE

Spirit civic.

Responsabilitate individuală.

Spirit de echipă.

Toleranţă şi deschidere.

Demnitate.

Integritate.

Profesionalism.

IMPLICAREA A.C.C.R.C GORJ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ

În prezent ASOCIAŢIA DE CONSI...
Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se face prin detaliile de contact.
Sună acum: 0761909534, 0757148581
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.Atentie: acest curs nu este organizat de e-calificare.ro. Pentru detalii si informatii suplimentare va rugam sa va adresati organizatorului. Acuratetea informatiilor din anunt este responsabilitatea integrala a companiei care a publicat anuntul.


Catre pagina de inceput