Curs: Operator Introducere, Validare si Prelucrare Date

imagine OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE
1200 RON

Curs: Operator Introducere, Validare si Prelucrare Date

Curs de perfecţionare // Autorizat

Targu Jiu, jud. Gorj // Pret: 1200 RON


Data incepere: la formarea grupei
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Organizator: ACCRC INTERNATIONAL
Data ultimei actualizari: 06/09/2019

Operatorul introducere, validare şi prelucrare date este o persoană care se ocupă cu introducerea în calculator a unor date din documentele primare, asigurând conformitatea, validarea și salvarea acestor date pe suport electronic.
Prezentare curs

selectează şi verifică datele înainte de a le introduce în calculator;

preia datele de pe documentele/mediile primare şi le introduce în calculator;

corectează erorile întâlnite sau le raportează supervizorului direct;

efectuează prelucrarea primară a datelor introduse, validează și transpune datele pe suport electronic

verifică conformitatea datelor introduse în calculator, cu datele din documentele/ mediile primare;

Gestionează suporturile/ dispozitivele de stocare a datelor/ documentelor ;

Salvează datele periodic sau în situații critice, le restaurează la nevoie, le recuperează la cererea utilizatorilor/ clienților, face copii de siguranță după datele salvate;

Asigură securitatea datelor introduse, a documentelor și a suporturilor/ dispozitivelor de stocare electronică;

Utilizează calculatorul și echipamentele periferice și asigură buna funcţionare şi întreţinerea acestora

Comunică eficient cu beneficiarii, analiştii, programatorii, ceilalţi specialişti IT, precum şi cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizaţiei;

Aplică procedurile de calitate, necesare pentru îndeplinirea cu succes a activităţilor;

Respectă normele generale de protecţia muncii, standardele de protecţie a mediului şi normele de securitate şi sănătate în muncă și normele de prevenire și stingere a incendiilor;

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

ACCRC INTERNATIONAL

logo ACCRC INTERNATIONAL

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 65,, Targu Jiu, jud. Gorj
Descriere:

ACCRC GORJ este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ACCRC GORJ este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.SCOPUL ŞI OBIECTIVELE A.C.C.R.C GORJ

Promovarea şi dezvoltarea de activităţi educaţionale şi de pregătire profesională.

Organizarea de colocvii, simpozioane, dezbateri, conferinţe, cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, calificare, recalificare, activităţi de informare consulting, training şi publicitate.

Promovarea şi organizarea învăţământului pentru adulţii care nu frecventează un centru şcolar sau sistem universitar.

Promovarea unei atitudini active în rândul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

Promovarea unei culturi manageriale moderne prin diseminarea largă a celor mai noi teorii şi practici în domeniu.

VALORI PROMOVATE

Spirit civic.

Responsabilitate individuală.

Spirit de echipă.

Toleranţă şi deschidere.

Demnitate.

Integritate.

Profesionalism.

IMPLICAREA A.C.C.R.C GORJ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ

În prezent ASOCIAŢIA DE CONSI...
Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se face prin detaliile de contact.
Sună acum: 0761909564
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.
Catre pagina de inceput