Curs: Operator Insamantari Artificiale la Animale

imagine OPERATOR INSAMANTARI ARTIFICIALE LA ANIMALE
2010 RON
Sună acum: 0255244954, 0767475417

Curs: Operator Insamantari Artificiale la Animale

Curs de calificare // Autorizat

Resita , jud. Caras-severin // Pret: 2010 RON


Data incepere: la formarea grupei
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Organizator: ACCRC INTERNAȚIONAL
Data ultimei actualizari : 05/07/2024

Ocupaţia presupune competenţe referitoare la particularităţile biologice ale animalelor şi abilităţi practice privind cazarea, furajarea, îngrijirea diferenţiată în funcţie de specie şi dotare, evacuarea dejecţiilor, menţinerea condiţiilor de microclimat şi menţinerea stării de sănătate a animalelor.
Prezentare curs


Principalele funcţii îndeplinite de operatorul în însămânţări artificiale la animale sunt următoarele:
- Aprovizionarea cu materiale şi instrumentar specific
- Întreţinerea utilajelor şi instrumentarului specific de lucru
- Pregătirea adăposturilor
- Îngrijirea reproducătorilor masculi
- Întocmirea evidenţei operaţiunilor specifice
- Realizarea însămânţării artificiale la bovine (taurine, bubaline)
- Realizarea însămânţării artificiale la porcine
- Realizarea însămânţării artificiale la ovine şi caprine

O activitate principală a acestei ocupaţii presupune şi întreţinerea echipamentelor şi instrumentarului
specific de lucru necesar bunei desfăşurări a tuturor activităţilor.
Capacitatea de efort fizic reprezintă o aptitudine specifică necesară unui operator în însămânţări
artificiale la animale.
Ocupaţia presupune relaţii de colaborare cu membrii echipelor de deservire în zootehnie, cât şi relaţii
de subordonare faţă de conducătorii locurilor de muncă.
Pe lângã operaţiile pe care le executã, operatorul în însămânţări artificiale la animale trebuie sã aibã
cunoştinţã despre:
- prevederile legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă;
- normele de protecţie a mediului;
- condiţiile de calitate a lucrărilor executate.    NOTIUNI INTRODUCTIVE
         

    Norme generale si specifice referitoare la sanatatea si securitatea in munca si in domeniul situatiilor de urgenta. Legea securitatii si sanatatii in munca, NSSM.
    Norme generale si specifice referitoare la protectia mediului.
    Sistemul de management al calitatii.
    APROVIZIONAREA Sl GESTIONAREA RESURSELOR MATERIALE
         

    Aprovizionarea cu materiale si instrumentar specific.
    Organizarea si dotarile specifice insamantarii artificiale.
    INTRETINEREA UTILAJELOR Sl INSTRUMENTARULUI SPECIFIC DE LUCRU
    TEHNOLOGII DE CRESTERE. INGRIJIRE Sl EXPLOATARE A ANIMALELOR DE FERMA
    PREGATIREA ADAPOSTURILOR
    TEHNOLOGII DE CRESTERE SI INTRETINERE A ANIMALELOR DE REPRODUCTIE
         

    Ingrijirea reproducatorilor masculi utilizati la insamantari artificiale.
    Notiuni teoretice si practice ale ingrijirii reproducatorilor masculi.
    TEHNOLOGII DE CRESTERE SI EXPLOATARE A ANIMALELOR DE FERMA
         

    Speciile si rasele de animale de ferma. Tehnologii de crestere, intretinere si exploatare a animalei de ferma pentru productiile de lapte, care, lana, pielicele, etc.
    REALIZAREA INSAMANTARII ARTIFICIALE LA BOVINE (TAURINE, BUBALINE)
         

    Anatomia si fiziologia aparatului genital la bovine. Particularitatile si proprietatile materialului seminal. Tulburari ale functiei de reproductie.
    Insamantarea artificiala la bovine.
    REALIZAREA INSAMANTARII ARTIFICIALE LA CABALINE
         

    Anatomia si fiziologia aparatului genital la cabaline. Particularitatile si proprietatile materialului seminal. Tulburari ale functiei de reproductie.
    Insamantarea artificiala la cabaline.
    REALIZAREA INSAMANTARII ARTIFICIALE LA PORCINE
         

    Anatomia si fiziologia aparatului genital la porcine. Particularitatile si proprietatile materialului seminal. Tulburari ale functiei de reproductie.
    Insamantarea artificiala la porcine.
    REALIZAREA INSAMANTARII ARTIFICIALE LA OVINE SI CAPRINE
         

    1 Anatomia si fiziologia aparatului genital la ovine si caprine. Particularitatile si proprietatile materialului seminal. Tulburari ale functiei de reproductie.
    Insamantarea artificiala la ovine si caprine.
    INTOCMIREA EVIDENTEI OPERATIUNILOR SPECIFICE
         

    Indicatori de reproductie.
    Evidenta operatiunilor specifice in activitatea de insamantari artificiale la animale.

Competențe dobândite

 1. Aplicarea prevederilor legale referitoare la sǎnǎtatea şi securitatea în muncǎ şi în domeniul situaţiilor de urgenţă şi a normelor de protecţie a mediului

2. Aplicarea procedurilor de calitate

3. Aprovizionarea cu materiale şi instrumentar specific

4. Intreţinerea utilajelor şi instrumentarului specific de lucru

5. Pregătirea adăposturilor

6. Îngrijirea reproducătorilor masculi utilizaţi la însămânţări artificiale

7. Creşterea, îngrijirea şi exploatarea animalelor de fermă

8. Realizarea însămânţării artificiale la taurine şi bubaline

9. Realizarea însămânţării artificiale la cabaline

10. Realizarea însămânţării artificiale la ovine şi caprine

11. Realizarea însămânţării artificiale la porcine

12. Întocmirea evidenţei operaţiunilor specifice

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

ACCRC INTERNAȚIONAL

logo ACCRC INTERNAȚIONAL

Adresa: Petru Maior nr 2, etaj 3, cam.342/343, bl.800 , Resita, jud. Caras-Severin
Telefon: 0255244954
E-mail contact firma: accrcresita@yahoo.com
Descriere:
ACCRC INTERNAȚIONAL organizează 95 de programe  de formare profesională acreditate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familie , Ministerul Educației,


Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se poate face prin site, de pe un cont de cursant, sau prin detaliile de contact listate.
Sună acum: 0255244954 0767475417

Creează cont
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.Atentie: acest curs nu este organizat de e-calificare.ro. Pentru detalii si informatii suplimentare va rugam sa va adresati organizatorului. Acuratetea informatiilor din anunt este responsabilitatea integrala a companiei care a publicat anuntul.


Catre pagina de inceput