Curs: Manager de intreprindere sociala

imagine Manager de intreprindere sociala
1010 RON

Curs: Manager de intreprindere sociala

Curs de perfecţionare // Autorizat

Motru , jud. Gorj // Pret: 1010 RON


Data incepere: la formarea grupei
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Organizator: ACCRC INTERNATIONAL
Data adaugarii : 19/10/2021

Întreprinderile sociale sunt societăți comerciale sau organizații nonprofit care, prin statut, îndeplinesc cerințe specifice structurilor de economie socială definite în legislația națională și comunitară și în bunele practici naționale și internaționale.
Prezentare curs

Conform cerințelor specifice ocupației, managerul de întreprindere socială realizează

următoarele sarcini:

1. Planificarea strategică și operațională a întreprinderii sociale

2. Organizarea întreprinderii sociale

3. Managementul incluziv al resurselor umane

4. Coordonarea și monitorizarea activităților întreprinderii sociale

5. Evaluarea și raportarea performanței economico-financiare, sociale și de mediu a întreprinderii sociale

Îndeplinirea în bune condiții a acestor sarcini presupune cunoștințe în domeniile: economie socială, responsabilitate socială în afaceri, management și marketing. Managerul de

întreprindere socială trebuie să fie familiarizat cu legislația națională și cu standardele comunitare privind economia socială, cu standardele, ghidurile și modelele de bune practici

privind incluziunea socială și pe piața muncii, programele de incluziune specifice nevoilor grupurilor defavorizate, managementul incluziv al resurselor umane, managementul

responsabil al grupurilor cointeresate, dezvoltarea sustenabilă, evaluarea și raportarea triplei performanțe, economico-financiare, sociale și de mediu a organizațiilor. Managerul de

întreprindere socialătrebuie sã aibã competențe în ceea ce privește:planificarea strategicã a unei organizații de economie socialã; elaborarea de programe în domeniu; dezvoltarea de

produse și servicii de economie socialã; utilizarea ghidurilor de evaluare și raportare, precum și conceperea propriilor metodologii și instrumente de evaluare și raportare a performanței economice, sociale și de mediu a organizației.

Competențe dobândite

1. Planificarea activităților;

2. Dezvoltarea profesională.

3. Planificarea strategică și operațională a întreprinderii sociale;

4. Organizarea întreprinderii sociale;

5. Managementul incluziv al resurselor umane;

6. Coordonarea și monitorizarea activităților întreprinderii sociale;

7. Evaluarea și raportarea performanței economico-financiare,sociale și de mediu a întreprinderii sociale.

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

ACCRC INTERNATIONAL

logo ACCRC INTERNATIONAL

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 65,, Targu Jiu, jud. Gorj
Descriere:

ACCRC GORJ este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ACCRC GORJ este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.SCOPUL ŞI OBIECTIVELE A.C.C.R.C GORJ

Promovarea şi dezvoltarea de activităţi educaţionale şi de pregătire profesională.

Organizarea de colocvii, simpozioane, dezbateri, conferinţe, cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, calificare, recalificare, activităţi de informare consulting, training şi publicitate.

Promovarea şi organizarea învăţământului pentru adulţii care nu frecventează un centru şcolar sau sistem universitar.

Promovarea unei atitudini active în rândul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

Promovarea unei culturi manageriale moderne prin diseminarea largă a celor mai noi teorii şi practici în domeniu.

VALORI PROMOVATE

Spirit civic.

Responsabilitate individuală.

Spirit de echipă.

Toleranţă şi deschidere.

Demnitate.

Integritate.

Profesionalism.

IMPLICAREA A.C.C.R.C GORJ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ

În prezent ASOCIAŢIA DE CONSI...
Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se face prin detaliile de contact.
Sună acum: 0757148581
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.Atentie: acest curs nu este organizat de e-calificare.ro. Pentru detalii si informatii suplimentare va rugam sa va adresati organizatorului. Acuratetea informatiilor din anunt este responsabilitatea integrala a companiei care a publicat anuntul.


Catre pagina de inceput