Curs: Laborant in constructii

imagine Laborant în construcții
2500 RON
Sună acum: 0255244954, 0767475417

Curs: Laborant in constructii

Curs de calificare // Autorizat

Arad, jud. Arad // Pret: 2500 RON


Data incepere: la formarea grupei // Durata: 1080 ore
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Organizator: ACCRC INTERNAȚIONAL
Data ultimei actualizari: 20/01/2021

Ocupaţia de laborant este specifică mai multor sectoare de activitate.
Prezentare curs

Laborant în construcții

DESCRIEREA OCUPATIEI

Imagine

  Ocupaţia de laborant este specifică mai multor sectoare de activitate.

  Laborantul în construcţii, însă îşi desfăşoară exclusiv activitatea în sectorul de construcţii.

  Lucrează de obicei în localuri permanente ale laboratorului, dar şi în afara localurilor permanente ale
laboratorului sau în localuri asociate temporar ori mobile.

  Trebuie să aibă cunoştinţe în ceea ce priveşte materialele asupra cărora efectuează încercări, materialele
consumabile care se folosesc la încercări, condiţiile de microclimat impuse de procedurile de lucru din laboratoare
pentru depozitarea şi conservarea în condiţii corespunzătoare a probelor, precum şi pentru efectuarea încercărilor
şi evacuarea deşeurilor fără afectarea factorilor de mediu.

  De asemenea, laborantul în construcţii este capabil să identifice şi să evite riscurile de accidentare şi să
intervină corect în caz de accident.

  Laborantul în construcţii prelevează probe de materiale şi produse, recepţionează probe de la clienţi, efectuează
încercări, calculează rezultatele finale ale caracteristicilor determinate.

  În efectuarea încercărilor fizice, mecanice, chimice, utilizează numai echipamente de lucru care sunt acceptate
în urma verificărilor interne şi externe.

  Realizează evidenţele din cadrul laboratorului: etichetează sau inscripţionează probele, intrările în laborator
a probelor sunt consemnate în registrul deintrare, parametrii microclimatului sunt înregistraţi în registre de evidenţă
pentru sălile de depozitare şi de lucru, stocul de materiale este înregistrat în registrul de evidenţă a materialelor
consumabile, verificările echipamentelor în registrul de verificări interne, rezultatele incercărilor sunt consemnate în
formulare stabilite prin procedurile de lucru, arhivează înregistrările.

  În desfăşurarea activităţilor de incercări trebuie să respecte întocmai documentele calităţii: proceduri,
instrucţiuni, să asigure protecţia informaţiilor confidenţiale şi a drepturilor de proprietate ale clienţilor laboratorului.

  Principalele funcţii îndeplinite de laborantul în construcţii sunt următoarele:

  – efectuarea activităţilor de eşantionare;

  – pregătirea echipamentelor de lucru şi materialelor consumabile;

  – obţinerea probei de laborator;

  – efectuarea încercărilor;

  – calcularea rezultatelor finale şi arhivarea înregistrărilor;

  Laborantul în construcţii dovedeşte competenţe cheie în ceea ce priveşte: comunicarea în diverse contexte
profesionale în care este necesar să utilizeze corect limbajul de specialitate, uşurinţa de utilizare a calculului
numeric, capacitatea şi disponibilitatea de a aplica modalităţi matematice de prezentare, folosirea informaţiilor
din procedurile şi standardele referitoare la activitatea sa.

  Totodată, laborantul în construcţii foloseşte calculatorul pentru a identifica, stoca, evalua, produce, prezenta
şi schimba informaţii, precum şi pentru a comunica şi participa în cadrul unor reţele de colaborare prin Internet,
conştientizează propriul proces de învăţare identificând oportunităţile disponibile pentru dobândirea, prelucrarea şi
asimilarea de noi cunoştinţe şi deprinderi.

  De asemenea, dovedeşte competenţe sociale şi civice în sensul participării în mod eficace şi constructiv la viaţa
socială şi profesională.

  Laborantul în construcţii participă la instruirile care se efectuează în laborator conform programului anual de
instruire şi este autorizat intern.

  Participă obligatoriu la toate testările la care este solicitat de managementul laboratorului.
Competenţe dobândite

    comunicare în limba română.
    competenţă matematică şi competenţe de bază în ştiinţă şi tehnologie.
    a învăţa să înveţi.
    competenţe sociale şi civice.
    competenţe informatice.
    aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitătea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.
    aplicarea normelor de protecţie a mediului.
    întreţinerea echipamentelor de lucru.
    efectuarea activităţilor de eşantionare.
    pregătirea echipamentelor de lucru şi materialelor consumabile.
    obţinerea probei de laborator.
    efectuarea încercărilor.
    calcularea rezultatelor finale şi arhivarea înregistrărilor.


Inscriere si derulare curs
Despre organizator

ACCRC INTERNAȚIONAL

logo ACCRC INTERNAȚIONAL

Adresa: Petru Maior nr 2 cam.342 bl.800 , Resita, jud. Caras-Severin
Telefon: 0255244954
E-mail contact firma: accrcresita@yahoo.com
Descriere:

ACCRC INTERNAȚIONAL organizează cursuri de formare profesională acreditată de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familie , Ministerul Educației, Cercetării si Tineretului. 
Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se poate face prin site, de pe un cont de cursant, sau prin detaliile de contact listate.
Sună acum: 0255244954 0767475417

Creează cont
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.Atentie: acest curs nu este organizat de e-calificare.ro. Pentru detalii si informatii suplimentare va rugam sa va adresati organizatorului. Acuratetea informatiilor din anunt este responsabilitatea integrala a companiei care a publicat anuntul.


Catre pagina de inceput