Curs: Instructor Preparator Formare

imagine INSTRUCTOR PREPARATOR FORMARE
1010 RON

Curs: Instructor Preparator Formare

Curs de perfecţionare // Autorizat

Targu Jiu , jud. Gorj // Pret: 1010 RON


Data incepere: la formarea grupei // Durata: 180 ore
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Organizator: ACCRC INTERNATIONAL
Data ultimei actualizari : 27/11/2023

Cursul de instructor/ preparator formare este destinat persoanelor interesate de educaţia adulţilor, absolvenţilor de studii medii care doresc să deruleze activităţi cu caracter instructiv-educativ sau persoanelor cu experienţă informală în formare, care necesită o certificare, organizaţiilor care doresc să se iniţieze/ dezvolte competenţe necesare în desfăşurarea activităţilor de formare.
Prezentare curs

Competențe dobândite

1. Competenţe de comunicare în limba oficială

2: Competenţe de comunicare în limbi străine

3: Competenţe de bază în matematică, ştiinţă, tehnologie

4 : Competenţe informatice

5 : Competenţa de a învăţa

6 : Competenţe sociale şi civice

7: Competenţe antreprenoriale

8: Competenţe de exprimare culturală

9: Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi PSI

10:Aplicarea normelor de protecţie a mediului

11:Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare

12: Proiectarea activităţilor de formare

13: Asigurarea managementului procesului de instruire

14: Evaluarea activităţilor de formare

15: Asigurarea funcţionalităţii utilajelor şi echipamentelor specifice din atelierele/laboratoarele de lucru

16: Integrarea TIC în formare

17: Consilierea formabililor

18: Dezvoltarea instituţională a organizaţiei şi dezvoltarea de parteneriate organizaţie-comunitate

19: Asigurarea managementul carierei şi al dezvoltării personale

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

ACCRC INTERNATIONAL

logo ACCRC INTERNATIONAL

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 65,, Targu Jiu, jud. Gorj
Descriere:

ACCRC GORJ este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ACCRC GORJ este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.SCOPUL ŞI OBIECTIVELE A.C.C.R.C GORJ

Promovarea şi dezvoltarea de activităţi educaţionale şi de pregătire profesională.

Organizarea de colocvii, simpozioane, dezbateri, conferinţe, cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, calificare, recalificare, activităţi de informare consulting, training şi publicitate.

Promovarea şi organizarea învăţământului pentru adulţii care nu frecventează un centru şcolar sau sistem universitar.

Promovarea unei atitudini active în rândul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

Promovarea unei culturi manageriale moderne prin diseminarea largă a celor mai noi teorii şi practici în domeniu.

VALORI PROMOVATE

Spirit civic.

Responsabilitate individuală.

Spirit de echipă.

Toleranţă şi deschidere.

Demnitate.

Integritate.

Profesionalism.

IMPLICAREA A.C.C.R.C GORJ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ

În prezent ASOCIAŢIA DE CONSI...
Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se face prin detaliile de contact.
Sună acum: 0761909534, 0757148581
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.Atentie: acest curs nu este organizat de e-calificare.ro. Pentru detalii si informatii suplimentare va rugam sa va adresati organizatorului. Acuratetea informatiilor din anunt este responsabilitatea integrala a companiei care a publicat anuntul.


Catre pagina de inceput