S.C. 3 ART S.R.L.

Firma

in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala Autorizati


Adresa: Str. Salcamului 12, Baia Mare, jud. Maramures
Domeniu de activitate: Servicii
Telefon: 0362800401
Persoana de contact: Dna. Angela-Elisabeta Pobozsnyi

Descriere

Suntem o companie cu sediul în municipiul Baia Mare, judeţul Maramureş, înfiinţată în anul 2003 şi specializată în formare profesională (acreditare A.N.C.) şi consultanţă privind obţinerea de fonduri nerambursabile.

Până în prezent, compania a oferit consultanţă în elaborarea cererilor de propuneri din fonduri nerambursabile pentru companii şi instituţii, din care până în acest moment 25 de proiecte au primit decizie favorabilă.

Oferta noastră de servicii cuprinde consultanţă în elaborarea de proiecte, precum şi consultanţă/ asistenţă în implementare. Printre obiectele de activitate se numără:
Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.;
Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă;
Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.;
Alte forme de învăţământ n.c.a.;
Activităţi de servicii suport pentru învăţământ;
Activităţi de servicii n.c.a.

Compania este membru titular în Pactului Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială, care încurajează iniţiativele locale şi regionale, asistându-le în accesarea fondurilor europene în domeniul resurselor umane, oferind consultanţă şi asistenţă de specialitate în pregătirea şi managementul proiectelor de finanţare ale Fondului Social European, inclusiv programe de instruire.

Echipa S.C. 3 ART S.R.L. este formată din specialişti cu experienţă în domeniile vizate. Serviciile noastre se adresează atât persoanelor

Cursurile active ale acestui formator