Camera de Comert, Industrie, Navigatie, Agricultura

Firma

in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala Autorizati


Adresa: BDUL AL.LAPUSNEANU, NR.185A, CAM.3, Constanta, jud. Constanta
Domeniu de activitate: Servicii
Telefon: 0241619854, 0723430256
E-mail: dru@ccina.ro
Persoana de contact: Dna. Carmen Grigor

Descriere

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa(CCINA Constanţa)

-Organizaţie autonomă, cu personalitate juridică, neguvernamentală, de utilitate publică, apolitică, fără scop patrimonial, non profit, creată pentru a reprezenta, apăra şi susţine interesele membrilor săi şi ale comunităţii de afaceri, în raport cu autoritățile publice şi cu organismele din ţară şi din străinătate.Firmele membre beneficiază de facilităţi şi gratuităţi la serviciile Camerei.

-Organizată pe 4 secţiuni,ce corespund domeniului principal de activitate al membrilor:Comerţ - Turism – Servicii,Agricultură - Industrie alimentară,Industrie – Construcţii și Navigaţie – Transporturi.

-Se implică activ în asigurarea, la nivel regional, a unui mediu de afaceri solid, colaborând cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice,judeţene şi locale, în scopul dezvoltării economico-sociale a zonei, inclusiv prin parteneriate de tip public–privat.

- Elaborează studii privind evoluţia economică a localitatilor sau a regiunii.

- Este furnizor autorizat de formare profesionala si organizeaza atat cursuri autorizate, cat si alte programe de formare la cererea pietei muncii

CCINA este partenerul ideal pentru investitorii care doresc să iniţieze sau să deschidă o reprezentanţă în judeţul Constanţa, oferind o gamă variată de servicii de asistenţă, în vederea înregistrării în Registrul Comerţului. Tel. 0241619.854,dru@ccina.ro,www.ccina.ro

Cursurile active ale acestui formator