Asociația ASSOC

Firma

in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala Autorizati


Adresa: Strada Rachetei nr. 3, Baia Mare, jud. Maramures
Telefon: 0262 222 226
E-mail: assoc@assoc.ro

Descriere

Asociația ASSOC a fost înființată pe 13 noiembrie 1995 și activează în domeniul serviciilor sociale dezvoltând activități care vin în sprijinul grupurilor vulnerabile, inclusiv de sprijinire a unor afaceri de catre persoanele dezavantajate.

Obiective Strategice: 
  • Promovarea şi dezvoltarea activităţilor de economie socială;
  • Organizarea unei structuri de servicii sociale viabile, care să vină în întâmpinarea categoriilor aflate în stare de excluziune socială;
  • Promovarea participării publice la procesul decizional privind politica socială;
  • Promovarea atitudinii de respect faţă de natură şi mediul înconjurător.

Valori: solidaritate, demnitate, parteneriat, responsabilitate socială, respect pentru natură

Cursurile active ale acestui formator