ACCFUNBM

Firma

in Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala Autorizati

CIF: 26392927 | Reg. com: -
Adresa: Bulevardul Unirii, nr18, Baia Mare, jud. Maramures
Domeniu de activitate: ONG
Telefon: 0362412929
E-mail: accfunbm@yahoo.com
Persoana de contact: Dl. FLORIAN SĂLĂJEANU

Descriere

Asociația Centrul de Cercetare și Formare a Universității de Nord Baia Mare a fost înființată în anul 2010 (Nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 04/05.01.2010). Are în statutul ei obiective de cercetare socială și s-a implicat în elaborarea și derularea de proiecte în domenii diverse ale realității sociale.
Membrii organizației sunt persoane cu experiență în mediul academic, în formare profesională, în cercetare, în crearea de metodologii de lucru în asistență socială, în implementarea de proiecte cu finanțare externă.
Scopul asociației poate fi rezumat la următoarele activități: desfășurarea unei activități de cercetare științifică fundamentală și experimentală; colaborarea cu asociații similare din țară și străinătate; desfășurarea de activități de diseminare și publicare a rezultatelor de cercetare științifică proprii sau a colaboratorilor în acest domeniu; organizare de manifestări științifice (simpozioane, conferințe, întâlniri de lucru, etc.); desfășurarea de activități de instruire, formare continuă, reconversie profesională; activități pentru punerea în valoare a potențialului material și uman local; activități pentru dezvoltarea economică locală integrată și durabilă; asocierea/colaborarea/afilierea cu alte persoane juridice non-profit, din țară sau/și din străinatate, pentru realizării scopului și obiectivelor asociației.
Activitatea a fost orientată în mai multe direcții: servicii de cercetare, realizare de simpozioane, conferințe, formare profesio

Cursurile active ale acestui formator