Curs: Electrician in Instalatii Energetice

imagine  ELECTRICIAN IN INSTALATII ENERGETICE
1510 RON

Curs: Electrician in Instalatii Energetice

Curs de calificare // Autorizat

Targu Jiu , jud. Gorj // Pret: 1510 RON


Data incepere: la formarea grupei // Durata: 720 ore
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Organizator: ACCRC INTERNATIONAL
Data ultimei actualizari : 10/08/2023

Principalele domenii în care işi desfăşoară activitatea electricianul în instalaţii energetice, sunt următoarele: supraveghere, întreţinere, reglare, reparare, executare de manevre, montarea şi controlul instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi energetice.
Prezentare curs

Energeticienii si electricienii indeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, constructie, functionare, intretinere si reparare a aparatelor, instalatiilor si sistemelor de distributie a energiei electrice; In urma absolvirii acestui curs veti fi capabili sa:

• asigurati functionarea aparatelor si instalatiilor

• realizati scheme de montaj ale instalatiilor si circuitelor electrice

• va aduceti contributia la estimarea cantitatilor si costurilor de materiale si a fortei de munca necesare

• asigurati controlul tehnic al instalatiilor, intretinerea sistemelor si aparatelor electrice in vederea functionarii conform specificatiilor si reglementarilor.

Muncitorii din aceasta grupa, intretin si repara, instalatii si echipamente electrice.

Electricienii in constructii:

• traseaza instalatiile electrice;

• executa lucrari in vederea sustinerii diverselor piese ale acestora;

• monteaza elementele componente (tuburi, conductori, cabluri, lampi, tablouri etc.);

• executa legaturile, conexiunile si racordurile electrice;

• executa retelele de distributie a energiei electrice pentru cladiri si alte lucrari de finisare.

Obiective: Dobandirea unor noi competente profesionale de catre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, a salariatilor agentilor economici cat si a persoanelor interesate, in vederea exercitarii unei activitati profesionale sau schimbarea meseriei, prin frecventarea si absolvirea unui curs de calificare sau recalificare, perfectionare.

Competente dobandite:

• Comunicarea interactiva la locul de munca

• Munca în echipa

• Respectarea NTSM si PSI

• Aplicarea procedurilor de calitate

• Asigurarea locului de munca cu materiale, echipamente de lucru, scule si dispositive

• Montarea aparatelor electrice de joasa tensiune

• Utilizarea masinilor electrice

• Utilizarea instalatiilor de joasa tensiune

• Întretinerea masinilor, aparatelor si instalatiilor electrice de joasa tensiune

• Executarea instalatiilor pentru alimentarea masinilor electrice

• Exploatarea echipamentelor din instalatiile energetice

• Executarea circuitelor secundare in echipamentele electrice si energetice

• Utilizarea dispozitivelor electrice de baza in instalatiile electrice si echipamentele energetice

• Interpretarea schemelor electrice

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

ACCRC INTERNATIONAL

logo ACCRC INTERNATIONAL

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 65,, Targu Jiu, jud. Gorj
Descriere:

ACCRC GORJ este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ACCRC GORJ este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.SCOPUL ŞI OBIECTIVELE A.C.C.R.C GORJ

Promovarea şi dezvoltarea de activităţi educaţionale şi de pregătire profesională.

Organizarea de colocvii, simpozioane, dezbateri, conferinţe, cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, calificare, recalificare, activităţi de informare consulting, training şi publicitate.

Promovarea şi organizarea învăţământului pentru adulţii care nu frecventează un centru şcolar sau sistem universitar.

Promovarea unei atitudini active în rândul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

Promovarea unei culturi manageriale moderne prin diseminarea largă a celor mai noi teorii şi practici în domeniu.

VALORI PROMOVATE

Spirit civic.

Responsabilitate individuală.

Spirit de echipă.

Toleranţă şi deschidere.

Demnitate.

Integritate.

Profesionalism.

IMPLICAREA A.C.C.R.C GORJ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ

În prezent ASOCIAŢIA DE CONSI...
Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se face prin detaliile de contact.
Sună acum: 0761909534, 0757148581
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.Atentie: acest curs nu este organizat de e-calificare.ro. Pentru detalii si informatii suplimentare va rugam sa va adresati organizatorului. Acuratetea informatiilor din anunt este responsabilitatea integrala a companiei care a publicat anuntul.


Catre pagina de inceput