Curs Sudor

imagine Curs SUDOR
1200 RON

Curs Sudor

Curs de calificare // Autorizat

Targu Jiu, jud. Gorj // Pret: 1200 RON


Data incepere: la formarea grupei
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Organizator: ACCRC INTERNATIONAL
Data ultimei actualizari: 09/09/2019

Sudorul realizează prin sudare o îmbinare nedemontabilă având ca rezultat obţinerea unei structuri interne continue şi omogene.
Prezentare curs

Se realizează astfel repere, subansambluri, piese sudate şi alte componente,folosite în diferite domenii, industriale sau neindustriale, ca de exemplu:
– construcţii metalice (grinzi, stâlpi, ţevi etc.).
– instalaţii de ridicat (macarale, ascensoare etc.).
– conducte pentru apă, abur, fluide tehnologice.
– recipiente sub presiune.
– cazane de apă caldă, apă fierbinte, abur.
– altele.

Competenţe dobândite
lucrul în echipă.
planificarea activităţii proprii.
urmarirea programului de pregătire profesională.
comunicarea interpersonală.
aplicarea normelor de protecţie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor, a prevederilor prescripţiilor tehnice, Colecţia ISCIR.
utilizarea documentaţiei tehnice.
aplicarea procedurilor de calitate.
exploatarea echipamentelor/ utilajelor/ aparatelor şi dispozitivelor necesare sudării/ taierii.
pregătirea operaţiei de sudare/ tăiere.
aplicarea procedeelor de sudare/ tăiere.
realizarea operaţiilor post sudare.

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

ACCRC INTERNATIONAL

logo ACCRC INTERNATIONAL

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 65,, Targu Jiu, jud. Gorj
Descriere:

ACCRC GORJ este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ACCRC GORJ este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.SCOPUL ŞI OBIECTIVELE A.C.C.R.C GORJ

Promovarea şi dezvoltarea de activităţi educaţionale şi de pregătire profesională.

Organizarea de colocvii, simpozioane, dezbateri, conferinţe, cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, calificare, recalificare, activităţi de informare consulting, training şi publicitate.

Promovarea şi organizarea învăţământului pentru adulţii care nu frecventează un centru şcolar sau sistem universitar.

Promovarea unei atitudini active în rândul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

Promovarea unei culturi manageriale moderne prin diseminarea largă a celor mai noi teorii şi practici în domeniu.

VALORI PROMOVATE

Spirit civic.

Responsabilitate individuală.

Spirit de echipă.

Toleranţă şi deschidere.

Demnitate.

Integritate.

Profesionalism.

IMPLICAREA A.C.C.R.C GORJ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ

În prezent ASOCIAŢIA DE CONSI...
Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se face prin detaliile de contact.
Sună acum: 0761909534, 0728407221
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.
Catre pagina de inceput