Curs servant pompier

imagine Curs servant pompier
700 RON
Sună acum: 0735431580

Curs servant pompier

Curs de specializare // Autorizat

Pitesti, jud. Arges // Pret: 700 RON


Data incepere: la formarea grupei
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Data ultimei actualizari: 02/02/2020

Cursul sunt autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA) și avizate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)
Prezentare curs

Detalii curs

În conformitate cu Legea nr. 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Normelor Generale de apărare împotriva incendiilor aprobate cu O.M.A.I nr.163/2007, O.M.A.I. nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență și în conformitate cu Normele Metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicată, personalul de specialitate din domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor, poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, dupa caz, numai după obţinerea unui certificat de compeţente profesionale.


Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

După absolvirea cursului se eliberează un certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii și Justiției Sociale și de Ministerul Educației Naționale, însoţit de suplimentul descriptiv care atestă competenţele dobândite.

Cursul de specializare „Servant pompier” oferit de INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L. este avizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA).


Descrierea ocupaţiei

Servant pompier

Programa de curs şi numărul de ore (160) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, fiind structurată pe 6 discipline conform standardului ocupațional, după cum urmează:

• Efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii de urgenţă;

• Desfășuarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de urgenţă;

• Executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă;

• Întreţinerea mijlocelor tehnice de intervenţie din dotare;

• Aplicarea prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă;

• Aplicarea normelor de protecţia mediului.Care sunt avantajele participării la acest curs?

• pregătirea la un nivel profesional pentru a susţine cu succes acest gen de activitate

• lectorii care susţin acest curs sunt profesionişti cu experienţă practică şi teoretică

• certificatul de absolvire este recunoscut naţional şi internaţional

• program de curs flexibil

• plata în rate şi multe alte avantaje

• aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;

• aplicarea normelor de protecţie a mediului;

• efectuarea activităţilor de pregătire pentru intervenţie în situaţii de urgenţă;

• desfăşurarea activităţilor premergătoare intervenţiei în situaţii de urgenţă;

• executarea intervenţiei în situaţii de urgenţă;

• întreţinerea mijloacelor tehnice de intervenţie din dotare.Inscriere si derulare curs
Despre organizator

S.C. Investeste in tine S.R.L.

logo S.C. Investeste in tine S.R.L.

Adresa: Str. Vasile Militaru, nr.8, Pitesti, jud. Arges
E-mail contact firma: office@calificare-profesionala.comLectori

Lectori generali
Vasilescu Gabriel

Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se poate face prin site, de pe un cont de cursant, sau prin detaliile de contact listate.
Sună acum: 0735431580

Creează cont
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.
Catre pagina de inceput