Curs: Operator Circuite Retea Alimentare cu Apa

imagine OPERATOR CIRCUITE RETEA ALIMENTARE CU APA
1010 RON

Curs: Operator Circuite Retea Alimentare cu Apa

Curs de calificare // Autorizat

Targu Jiu , jud. Gorj // Pret: 1010 RON


Data incepere: la formarea grupei // Durata: 240 ore
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Organizator: ACCRC INTERNATIONAL
Data ultimei actualizari : 10/08/2023

Activitãtile de operare a circuitelor retelelor de alimentare cu apã, specifice exploatãrii si întretinerii acestora, se referã la: manevrarea armãturilor, reperarea acestora, diagnosticarea disfunctionalitãtilor, prelevarea probelor de apã, mãsurarea parametrilor, supravegherea functionãrii retelei de apã, spãlarea.
Prezentare curs

Activitãtile de operare a circuitelor retelelor de alimentare cu apã, specifice exploatãrii si întretinerii acestora, se referã la: manevrarea armãturilor, reperarea acestora, diagnosticarea disfunctionalitãtilor, prelevarea probelor de apã, mãsurarea parametrilor, supravegherea functionãrii retelei de apã, spãlarea, dezinfectarea retelelor de alimentare cu apã si închiderea – golirea, respectiv deschiderea – aerisirea circuitelor de apã pe tronsoane de retea pentru diverse lucrãri.

Operatorul de circuite retea (de alimentare cu apã) trebuie sã cunoascã tipurile de retele de alimentare cu apã cu caracteristicile lor, tipurile de armãturi folosite, tehnologiile de spãlare – dezinfectare si prelevare probe de apã, specificul consumatorilor de apã, instructiunile de mãsurare, control si verificare a parametrilor functionali.

Activitatea implicã cunoasterea utilajelor si a echipamentelor destinate operãrii circuitelor de retea (de alimentare cu apã) si metodele de întrebuintare ale acestora.

Operatorul de circuite retea (de alimentare cu apã) trebuie sã cunoascã elementele ce concurã la realizarea operatiei în sine si interdependenta operatiilor.

Prin pregãtire profesionalã, trebuie sã execute lucrãrile solicitate în parametrii optimi. Activitatea implicã si probleme de organizare a locului de muncã, probleme de planificare a activitãtii si de comunicare interactivã la locul de muncã.

Competențe dobândite

• Comunicarea interactivă la locul de muncă

• Desfăşurarea muncii în echipă

• Aplicarea NPM şi NPSI

• Aprovizionarea locului de muncă cu echipamente şi materiale

• Aprovizionarea şi pregătirea SDV-urilor

• Întocmirea documentelor specifice

• Organizarea locului de muncă

• Planificarea activităţii proprii

• Controlul parametrilor funcţionali ai reţelelor de alimentare cu apă

• Diagnosticarea disfuncţionalităţilor din reţelele de alimentare cu

• Executarea lucrărilor de dezinfectare a tronsonului de reţea

• alimentare cu apă

• Executarea lucrărilor de spălare la reţelele de alimentare cu apă

• Executarea lucrărilor preliminare pentru accesul la armături

• Izolarea şi golirea unui tronson din reţeaua de alimentare cu apă

• Prelevarea probelor de apă

• Reperarea reţelelor de alimentare cu apă

• Repunerea în funcţiune a tronsonului izolat şi golit din reţeaua de

• alimentare cu apă

• Supravegherea funcţionării reţelei de alimentare cu apă

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

ACCRC INTERNATIONAL

logo ACCRC INTERNATIONAL

Adresa: Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 65,, Targu Jiu, jud. Gorj
Descriere:

ACCRC GORJ este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ACCRC GORJ este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare.SCOPUL ŞI OBIECTIVELE A.C.C.R.C GORJ

Promovarea şi dezvoltarea de activităţi educaţionale şi de pregătire profesională.

Organizarea de colocvii, simpozioane, dezbateri, conferinţe, cursuri de pregătire şi perfecţionare profesională, calificare, recalificare, activităţi de informare consulting, training şi publicitate.

Promovarea şi organizarea învăţământului pentru adulţii care nu frecventează un centru şcolar sau sistem universitar.

Promovarea unei atitudini active în rândul celor aflaţi în căutarea unui loc de muncă.

Promovarea unei culturi manageriale moderne prin diseminarea largă a celor mai noi teorii şi practici în domeniu.

VALORI PROMOVATE

Spirit civic.

Responsabilitate individuală.

Spirit de echipă.

Toleranţă şi deschidere.

Demnitate.

Integritate.

Profesionalism.

IMPLICAREA A.C.C.R.C GORJ ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ

În prezent ASOCIAŢIA DE CONSI...
Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se face prin detaliile de contact.
Sună acum: 0761909534, 0757148581
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.Atentie: acest curs nu este organizat de e-calificare.ro. Pentru detalii si informatii suplimentare va rugam sa va adresati organizatorului. Acuratetea informatiilor din anunt este responsabilitatea integrala a companiei care a publicat anuntul.


Catre pagina de inceput