Curs Bibliotecar

imagine Curs BIBLIOTECAR
1600 RON
Sună acum: 0352401078, 0757265689

Curs Bibliotecar

Curs de calificare // Autorizat

Ramnicu Valcea, jud. Valcea // Pret: 1600 RON


Data incepere: la formarea grupei // Durata: 1080 ore
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Organizator: ACCRC INTERNATIONAL
Data ultimei actualizari: 14/04/2019

Curs BIBLIOTECAR studii medii
Prezentare curs

Conform actelor normative în vigoare, biblioteca este o instituţie de importanţă strategică,

reprezentând structuri cu rol infodocumentar, bazate pe colecţii de resurse, precum şi pe serviciile unui personal specializat,

capabil sã asigure şi sã punã la dispoziţie aceste resurse cu scopul satisfacerii cerinţelor de educare, informare, cercetare şi

recreere a utilizatorilor săi.


Oferta de documente multimedia, formarea diverselor categorii de utilizatori, memoria comunităţii, multi şi inter culturalismul,

stimularea creativităţii, crearea de evenimente ale comunităţii, integrarea categoriilor marginale, dezvoltarea unei culturi a comunicării,

cooperarea cu organizaţiile, autorităţile şi publicul, stimularea activităţilor de voluntariat şi asigurarea unei permanente vizibilităţi a

instituţiei ca centru local vital viu, util, racordat la modernitate, jalonează activitatea profesionistului din infodocumentare.


Biblioteca are un rol complementar important în cadrul procesului instructiv-educativ folosind metode alternative de educare şi informare.


Personalul capabil sã realizeze acest deziderat este alcãtuit din bibliotecari, funcţiile acestora având menirea sã asigure circuitul

documentelor de bibliotecã de la achiziţie şi intrarea lor în patrimoniul bibliotecii pânã la punerea acestora la dispoziţia utilizatorilor.


Bibliotecarul desfăşoară, în mod curent, activităţi pentru toate grupurile / persoanele din comunitate (capitală, oraş, comună),

asigurând informarea tuturor, conform nivelului de înţelegere şi cerinţelor specifice.


Activitatea complexă din biblioteci presupune eforturi comune ale unor bibliotecari cu pregatire diferită (studii medii sau superioare).


Profesia este obligată să evolueze datorită nivelului ridicat al cererii societăţii.


Competențe dobândite

comunicare în limba oficială

comunicare în limbi străine.

competenţe sociale şi civice.

competenţe informatice.

competenţa de exprimare culturală.

organizarea activităţii proprii.

aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.

organizarea circulaţiei documentelor.

asistarea utilizatorilor în cadrul bibliotecii.

organizarea documentelor din bibliotecă.

dezvoltarea colecţiilor.

organizarea colecţiilor.

remedierea documentelor deteriorate.

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

ACCRC INTERNATIONAL

logo ACCRC INTERNATIONAL

Adresa: TUDOR VLADIMIRESCU NR.65, ETAJUL2, CAM. 20, Targu Jiu, jud. Gorj
Telefon: 0352401078
E-mail contact firma: accrcinternational@yahoo.com
Descriere:

ACCRC INTERNATIONAL  este o organizaţie non-guvernamentală cu structură umanitară, nonprofit, fără scop patrimonial, politic sau lucrativ, având personalitate juridică în conformitate cu prevederile legale în vigoare, infintata in anul 2010.  Asociatia noastra isi desfasoara activitatea in judetele Gorj, Rm. Valcea, Arges, Olt, Dolj, Mehedinti, Caras-Severin, Timis, Arad, Hunedoara.
•    Sediul Tg-Jiu, GORJ: Str. Tudor Vladimirescu, nr. 65, etaj 2, camera 20, telefon/fax: 0353/418.580, tel: 0761/909.534, 0728/407.221 , officegorj_accrcgorj@yahoo.com
•    ACCRC -SUCURSALA CRAIOVA- DOLJ:  Str. ConstantinBrâncusi, nr. 17, în Incinta Colegiului Tehnic de Arte şi Meserii Constantin Brâncusi, etaj 1, Tel/fax:  0251/591.469,  0760/514.041 e-mail: gorjaccrc@yahoo.com
•    ACCRC- SUCURSALA SLATINA- OLT: Str. Aleea Rozelor, nr. 5, în incinta Colegiului Național Vocațional Nicolae Titulescu, corp A, parter, Tel/fax: 0249/437.320, 0763/242.666, e-mail: officegorj_accrcslatina@yahoo.com
•    ACCRC-SUCURSALA PITESTI- ARGES: Str. Henri Coandă, nr. 4, în incinta Internatului Liceului Tehnologic Dacia Pitești,  Tel/ fax :  0348/423.350, 0760/033.358, accrcgorj.pitesti@yahoo.com
•    ACCRC-SUCURSALA RÂMNICU VÎLCEA-VÎLCEA: str. Stirbei Vodă, nr. 7, etajul 7, biroul nr.73, cladirea Electrica, tel/fax: 0250/731.887, 0764/117.720, e-mail- officevilcea_accrcinter...
Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se poate face prin site, de pe un cont de cursant, sau prin detaliile de contact listate.
Sună acum: 0352401078 0757265689

Creează cont
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.Atentie: acest curs nu este organizat de e-calificare.ro. Pentru detalii si informatii suplimentare va rugam sa va adresati organizatorului. Acuratetea informatiilor din anunt este responsabilitatea integrala a companiei care a publicat anuntul.


Catre pagina de inceput