Curs Bibliotecar

imagine Curs Bibliotecar
4510 RON
Sună acum: 0764117720

Curs Bibliotecar

Curs de calificare // Autorizat

Ramnicu Valcea , jud. Valcea // Pret: 4510 RON


Data incepere: la formarea grupei // Durata: 1080 ore
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Organizator: ACCRC INTERNATIONAL
Data ultimei actualizari : 03/07/2024

Curs Bibliotecar - durata cursului aproximativ 7 luni
Prezentare curs

onform actelor normative în vigoare, biblioteca este o instituţie de importanţă strategică,

reprezentând structuri cu rol infodocumentar, bazate pe colecţii de resurse, precum şi pe serviciile unui personal specializat,

capabil sã asigure şi sã punã la dispoziţie aceste resurse cu scopul satisfacerii cerinţelor de educare, informare, cercetare şi

recreere a utilizatorilor săi.

Oferta de documente multimedia, formarea diverselor categorii de utilizatori, memoria comunităţii, multi şi inter culturalismul,

stimularea creativităţii, crearea de evenimente ale comunităţii, integrarea categoriilor marginale, dezvoltarea unei culturi a comunicării,

cooperarea cu organizaţiile, autorităţile şi publicul, stimularea activităţilor de voluntariat şi asigurarea unei permanente vizibilităţi a

instituţiei ca centru local vital viu, util, racordat la modernitate, jalonează activitatea profesionistului din infodocumentare.

Biblioteca are un rol complementar important în cadrul procesului instructiv-educativ folosind metode alternative de educare şi informare.

Personalul capabil sã realizeze acest deziderat este alcãtuit din bibliotecari, funcţiile acestora având menirea sã asigure circuitul

documentelor de bibliotecã de la achiziţie şi intrarea lor în patrimoniul bibliotecii pânã la punerea acestora la dispoziţia utilizatorilor.

Bibliotecarul desfăşoară, în mod curent, activităţi pentru toate grupurile / persoanele din comunitate (capitală, oraş, comună),

asigurând informarea tuturor, conform nivelului de înţelegere şi cerinţelor specifice.

Activitatea complexă din biblioteci presupune eforturi comune ale unor bibliotecari cu pregatire diferită (studii medii sau superioare).

Profesia este obligată să evolueze datorită nivelului ridicat al cererii societăţii.

Competențe dobândite

comunicare în limba oficială

comunicare în limbi străine.

competenţe sociale şi civice.

competenţe informatice.

competenţa de exprimare culturală.

organizarea activităţii proprii.

aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.

organizarea circulaţiei documentelor.

asistarea utilizatorilor în cadrul bibliotecii.

organizarea documentelor din bibliotecă.

dezvoltarea colecţiilor.

organizarea colecţiilor.

remedierea documentelor deteriorate.

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

ACCRC INTERNATIONAL

logo ACCRC INTERNATIONAL

Adresa: str. Calea lui Traian, nr. 147, bl. D2, etaj 1, biroul 3, Ramnicu Valcea, jud. Valcea
E-mail contact firma: officevilcea_accrcinternational@yahoo.comResurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se poate face prin site, de pe un cont de cursant, sau prin detaliile de contact listate.
Sună acum: 0764117720

Creează cont
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.Atentie: acest curs nu este organizat de e-calificare.ro. Pentru detalii si informatii suplimentare va rugam sa va adresati organizatorului. Acuratetea informatiilor din anunt este responsabilitatea integrala a companiei care a publicat anuntul.


Catre pagina de inceput