Curs: Curd Inspector protectie civila

imagine Curd Inspector protectie civila
600 RON
Sună acum: 0735431580, 0735431580

Curs: Curd Inspector protectie civila

Curs de specializare // Autorizat

Pitesti, jud. Arges // Pret: 600 RON


Data incepere: la formarea grupei
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Data ultimei actualizari: 04/03/2020

Cursul este autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA) și avizat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU)
Prezentare curs

Detalii curs

Conform art. 13, pct. (6) din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă, modificată cu Legea nr.212/2006, personalul de specialitate din domeniul protecţiei civile, poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, după caz, numai după obţinerea unui certificat de competenţe profesionale. INVESTEŞTE ÎN TINE vine în sprijinul agenților economici și instituțiilor publice prin organizarea cursului de INSPECTOR PROTECŢIE CIVILĂ.

Cod COR:121303


Ce tip de diplomă obţin dupa absolvirea cursului?

Cursul de specializare „Inspector de protecţie civilă” este avizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA).

________________________________________

Certificatul de absolvire are valabilitate permanentă şi este recunoscut atât la nivel naţional, cât şi în Uniunea Europeană.

Programa de curs şi numărul de ore (136 de ore) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

________________________________________

Cursul oferit de INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L.- D se organizează atât în Piteşti, cât şi în alte localităţi cu condiţia formării unei grupe de minim 15 persoane şi este deschis celor cu studii medii şi/ sau superioare.

Descrierea ocupaţiei

Inspector Protecție Civilă

Inspectorul de protecţie civilă este specialistul încadrat la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor, instituţiilor publice şi al operatorilor economici nominalizaţi în clasificarea din punct de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de riscuri specifice.

Calitatea de inspector de protecţie civilă se atribuie prin ordin sau prin dispoziţie scrisă a angajatorului. Poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, după caz, numai după obţinerea unui certificat de competenţe profesionale în condiţiile stabilite prin metodologia emisă de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Inspectorul de protecţie civilă are deprinderi privind comunicarea cu diferite categorii de interlocutori şi lucrul în echipă.El deţine cunoştinţe solide în domeniul legislaţiei de protecţie civilă şi privind managementul situaţiilor de urgenţă, organizează şi conduce pregătirea profesională în domeniu a membrilor serviciilor voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă, îndeosebi a formaţiunilor de intervenţie în situaţii de protecţie civilă, precum şi instruirea în domeniu şi educarea preventivă a populaţiei şi salariaţilor din responsabilitate.Inspectorul de protecţie civilă asigură permanent:

• coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă;

• pregătirea serviciilor de urgenţă, a salariaţilor şi/sau a populaţiei;

• asigură coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă, respectiv a celulelor pentru situaţii de urgenţă;

• consiliază conducerea instituţiei/agentului economic/ localităţii pe probleme de protecţie civilă;

• coordonează activitatea de prevenire, protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă şi de protecţie civilă, precum şi organizarea restabilirii capacităţii de intervenţie a serviciului de urgenţă la încheierea misiunilor specifice;

• are competenţe privind elaborarea/administrarea documentelor specifice activităţii de protecţie civilă şi gestionarea patrimoniului din cadrul serviciului de urgenţă ce funcţionează în localitate, instituţie sau operatorul economic în care îşi desfăşoară activitatea.

Cursul de specializare “Inspector de protecţie civilă” se adresează persoanelor care doresc să-şi perfecţioneze cunostinţele în domeniu, care vizează încadrarea pe un astfel de post, cu vârsta minimă de 18 ani, apte din punct de vedere medical.

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

S.C. Investeste in tine S.R.L.

logo S.C. Investeste in tine S.R.L.

Adresa: Str. Vasile Militaru, nr.8, Pitesti, jud. Arges
E-mail contact firma: office@calificare-profesionala.comLectori

Lectori generali
Vasilescu Gabriel

Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se poate face prin site, de pe un cont de cursant, sau prin detaliile de contact listate.
Sună acum: 0735431580 0735431580

Creează cont
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.
Catre pagina de inceput