Curs: Bibliotecar

imagine BIBLIOTECAR
3010 RON

Curs: Bibliotecar

Curs de calificare // Autorizat

Slatina , jud. Olt // Pret: 3010 RON


Data incepere: la formarea grupei // Durata: 1080 ore
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Data ultimei actualizari : 10/04/2024

Conform actelor normative în vigoare, biblioteca este o instituţie de importanţă strategică, reprezentând structuri cu rol infodocumentar, bazate pe colecţii de resurse, precum şi pe serviciile unui personal specializat,capabil sã asigure şi sã punã la dispoziţie aceste resurse cu scopul satisfacerii cerinţelor de educare, informare, cercetare şi recreere a utilizatorilor săi.
Prezentare curs

Oferta de documente multimedia, formarea diverselor categorii de utilizatori, memoria comunităţii, multi şi inter culturalismul, stimularea creativităţii, crearea de evenimente ale comunităţii, integrarea categoriilor marginale, dezvoltarea unei culturi a comunicării, cooperarea cu organizaţiile, autorităţile şi publicul, stimularea activităţilor de voluntariat şi asigurarea unei permanente vizibilităţi a instituţiei ca centru local vital viu, util, racordat la modernitate, jalonează activitatea profesionistului din infodocumentare.

Biblioteca are un rol complementar important în cadrul procesului instructiv-educativ folosind metode alternative de educare şi informare. Personalul capabil sã realizeze acest deziderat este alcãtuit din bibliotecari, funcţiile acestora având menirea sã asigure circuitul documentelor de bibliotecã de la achiziţie şi intrarea lor în patrimoniul bibliotecii pânã la punerea acestora la dispoziţia utilizatorilor.

Bibliotecarul desfăşoară, în mod curent, activităţi pentru toate grupurile / persoanele din comunitate (capitală, oraş, comună), asigurând informarea tuturor, conform nivelului de înţelegere şi cerinţelor specifice. Activitatea complexă din biblioteci presupune eforturi comune ale unor bibliotecari cu pregatire diferită (studii medii sau superioare). Profesia este obligată să evolueze datorită nivelului ridicat al cererii societăţii.


Competenţe dobândite

• comunicare în limba oficială

• comunicare în limbi străine.

• competenţe sociale şi civice.

• competenţe informatice.

• competenţa de exprimare culturală.

• organizarea activităţii proprii.

• aplicarea normelor de sănătate şi securitate în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă.

• organizarea circulaţiei documentelor.

• asistarea utilizatorilor în cadrul bibliotecii.

• organizarea documentelor din bibliotecă.

• dezvoltarea colecţiilor.

• organizarea colecţiilor.

• remedierea documentelor deteriorate.

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

ACCRC INTERNAȚIONAL SUCURSALA SLATINA

logo ACCRC INTERNAȚIONAL SUCURSALA SLATINA

Adresa: Str. Frații Buzești, Nr. 12, Slatina, jud. Olt
Telefon: 0763 242 666
E-mail contact firma: officegorj_accrcslatina@yahoo.com
Descriere:
ACCRC INTERNATIONAL este o organizatie non-guvernamentala cu structura umanitara ,nonprofit, fara scop patrimonial, politic sau lucrativ, avand personalitate juridica in conformitate cu prevederile legale in vigoare, infiintata in anul 2010.

Asociatia noastra isi desfasoara activitatea in judetele Gorj, Valcea, Arges, Olt, Dolj, Alba, Mehedinti, Hunedoara, Caras-Severin, Timis.Obiectivele ACCRC INTERNATIONAL sunt urmatoarele:

-promovarea si dezvoltarea de activitati educationale si de pregatire profesionala prin educatie formala si non formala.

-organizarea de colocvii, simpozioane, dezbateri, conferinte, cursuri de pregatire si perfectionare profesionala, calificare si recalificare, activitati de informare, consulting , trening, publicitate.

-promovarea si organizarea invatamantului pentru adultii ce nu frecventeaza un centru scolar sau sistem universitar.

-acordarea de asistenta tehnica de specialitate.


Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se face prin detaliile de contact.
Sună acum: 0763 242 666 0249 242 320
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.Atentie: acest curs nu este organizat de e-calificare.ro. Pentru detalii si informatii suplimentare va rugam sa va adresati organizatorului. Acuratetea informatiilor din anunt este responsabilitatea integrala a companiei care a publicat anuntul.


Catre pagina de inceput