Curs: Asistent personal al persoanei cu handicap grav

imagine Asistent personal al persoanei cu handicap grav
550 RON
Sună acum: 0727606636

Curs: Asistent personal al persoanei cu handicap grav

Curs de specializare // Autorizat

Bucuresti Sector 2, jud. Bucuresti // Pret: 550 RON


Data incepere: la formarea grupei // Durata: 60 ore in 5 zile
Perioada inscrieri: 01/07/2017 - 30/07/2017
Organizator: Sc Estudia Consult Srl
Data ultimei actualizari: 26/09/2018

Competente dobandite: Asigurarea alimentaţiei şi hrănirii beneficiarului Adaptarea mediului la nevoi Supravegherea sănătatii Comunicarea asist pers- pers cu handicap Asistarea activităţii şi participării pers cu handicap în fam şi comunitate Asistarea integrării şcolare,a educaţiei permanentei si integrării prof a pers cu handicap Supravegherea respectării drepturilor pers cu handicap
Prezentare curs
Înscrierea în legislaţia noastră a ocupaţiei de asistent personal face parte dintre măsurile de protecţie specială care sprijină asigurarea calităţii vieţii şi accesul persoanei cu handicap, cu şanse egale la viaţa socială potrivit vârstei, sexului, factorilor materiali, sociali şi culturali proprii.
Potrivit legislaţiei asistentul personal al persoanei cu handicap, este persoana care supraveghează, acordă asistenţă şi îngrijire copilului sau adultului cu handicap grav şi asigură, în acelaşi timp, condiţii pentru implicarea persoanei cu handicap în activitate, în situaţii de viaţă reale, pentru participare la viaţa comunităţii şi exercitarea tuturor drepturilor cetăţeneşti.
Asistentul personal are în raport cu persoana cu handicap căreia îi acordă supraveghere asistenta şi îngrijire următoarele obligaţii:
a) să participe, odată la doi ani la instruirea organizata de angajator;
b) să semneze un angajament, ca act adiţional la contractul individual de munca prin care isi asuma răspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
c) să presteze pentru persoana cu handicap toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv in programul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;
 d) să trateze cu respect, bună-credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;
e) să comunice direcţiilor generale de asistenta sociala şi protecţia copilului judeţene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, in termen de 48 ore de la luarea la cunoştinţa, orice modificare survenita in starea fizica psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si a oricăror situaţii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.
Persoana cu handicap grav are dreptul la asistent personal, in baza evaluării sociopsiho medicale. Planul individualizat de servicii este principalul document care orientează activitatea asistentului personal in ceea ce priveşte îngrijirile acordate, recuperarea, socializarea si integrarea şcolară, sociala si profesionala a copilului/adultului cu handicap.
Inscriere si derulare curs
Despre organizator

Sc Estudia Consult Srl

logo Sc Estudia Consult Srl

Adresa: Str Ion Urdareanu, nr 7, Bucuresti Sector 5, jud. Bucuresti
E-mail contact firma: office@e-studia.ro
Descriere:
Estudia Consult, infiintata in anul 2011, are o experienta bogata in organizare de traininguri, workshopuri, team buildinguri, mese rotunde pentru business, conferinte etc. colaborand cu firme si institutii nationale si multinationale din mediul privat si public.
Estudia Consult ofera cursuri in urmatoarele domenii: leadership, management strategic, managementul vanzarilor, managementul resurselor umane, NLP, comunicare si negociere, managementul proiectelor si accesarii de fonduri europene si multe altele.


Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se poate face prin site, de pe un cont de cursant, sau prin detaliile de contact listate.
Sună acum: 0727606636

Creează cont
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.
Catre pagina de inceput