Curs: OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE

imagine OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE
1200 RON
Sună acum: 0744424297,
0362412192,
0262225381

Curs: OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE ȘI PRELUCRARE DATE

Curs de calificare // Autorizat

Baia Mare, jud. Maramures // Pret: 1200 RON


Data incepere: la formarea grupei // Durata: 720 ore
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Organizator: CLEMON SRL
Data ultimei actualizari: 27/08/2018

Ocupația implică capabilități de comunicare eficientă cu beneficiarii, analiștii, programatorii, ceilalți specialiști IT, precum și cu persoanele din structurile ierarhice de conducere ale organizației. De asemenea, trebuie respectate atât standardele de protecție a mediului și de securitate și sănătate în muncă, a normelor generale de protecția muncii, cât și aplicarea procedurilor de calitate.
Prezentare curs

    Operatorul introducere, validare și prelucrare date are atribuții referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie de activități importante pentru susținerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menționa:

- introduce și validează date pe suport electronic;

- gestionează suporturile electronice de date;

- asigură conformitatea datelor introduse cu documentele primare;

- salvează periodic datele introduse;

- restaurează, la nevoie, datele salvate;

- recuperează informații pentru utilizatori, la cererea acestora;

- păstrează copiile de siguranță ale datelor salvate pe suport electronic. 

Obiective exprimate în competențe profesionale:

1. Aplicarea prevederilor legale, referitoare la securitatea și sănătatea în muncă și în domeniul situațiilor de urgență

2. Aplicarea normelor de protecție a mediului

3. Aplicarea procedurilor de calitate

4. Gestionarea suporturilor/ dispozitivelor de stocare a datelor/ documentelor

5. Organizarea activității proprii

6. Utilizarea echipamentelor periferice

7. Asigurarea securității datelor/ documentelor

8. Introducerea și validarea datelor

9. Prelucrarea datelor

10. Transpunerea datelor pe suport

11. Competențe informatice.

Durata de pregătire a cursului este de 720 ore, împărțite astfel:

- 240 ore - pregătire teoretică

- 480 ore - pregătire practică. 

Evaluarea finală se realizează după încheierea cursului, prin susținerea examenului de absolvire în probă teoretică (test grilă și întrebări deschise) și probă orală - prin extragerea unui bilet și susținerea acestuia în fața comisiei de evaluare.

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

CLEMON SRL

Adresa: Progresului 35A, Baia Mare, jud. Maramures
Telefon: 0744424297
E-mail contact firma: cursuri@clemon.ro
Website: www.clemon.rologo CLEMON SRL
Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se face prin detaliile de contact.
Sună acum: 0744424297 0362412192, 0262225381
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.
Catre pagina de inceput