Curs: Inspector ProtecŢie Civila - Cod COR 121303

imagine INSPECTOR PROTECŢIE CIVILĂ  – Cod COR 121303
1200 RON
Sună acum: 0735431580

Curs: Inspector ProtecŢie Civila - Cod COR 121303

Curs de specializare // Autorizat

Pitesti, jud. Arges // Pret: 1200 RON


Data incepere: la formarea grupei // Durata: 136 ore in 30 zile
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Organizator: INVESTESTE IN TINE SRL
Data adaugarii: 29/03/2019

INSPECTOR PROTECŢIE CIVILĂ – Cod COR 121303 Diplome emise de Ministerul Muncii şi Ministerul Educaţiei Cursul de specializare „Inspector de protecţie civilă” este avizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA).
Prezentare curs

Inspectorul de protecţie civilă este specialistul încadrat la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor, instituţiilor publice şi al operatorilor economici nominalizaţi în clasificarea din punct de vedere al protecţiei civile în funcţie de tipurile de riscuri specifice.


Inspectorul de protecţie civilă asigură permanent : 

• coordonarea planificării şi a realizării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă;

• pregătirea serviciilor de urgenţă, a salariaţilor şi/sau a populaţiei;

• asigură coordonarea secretariatelor tehnice ale comitetelor pentru situaţii de urgenţă, respectiv a celulelor pentru situaţii de urgenţă;

• consiliază conducerea instituţiei/agentului economic/ localităţii pe probleme de protecţie civilă;

• coordonează activitatea de prevenire, protecţie şi intervenţie în situaţii de urgenţă şi de protecţie civilă, precum şi organizarea restabilirii capacităţii de intervenţie a serviciului de urgenţă la încheierea misiunilor specifice;

• are competenţe privind elaborarea/administrarea documentelor specifice activităţii de protecţie civilă şi gestionarea patrimoniului din cadrul serviciului de urgenţă ce funcţionează în localitate, instituţie sau operatorul economic în care îşi desfăşoară activitatea.


Calitatea de inspector de protecţie civilă se atribuie prin ordin sau prin dispoziţie scrisă a angajatorului. Poate fi încadrat în muncă sau în serviciu, după caz, numai după obţinerea unui certificat de competenţe profesionale în condiţiile stabilite prin metodologia emisă de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. Inspectorul de protecţie civilă are deprinderi privind comunicarea cu diferite categorii de interlocutori şi lucrul în echipă. El deţine cunoştinţe solide în domeniul legislaţiei de protecţie civilă şi privind managementul situaţiilor de urgenţă, organizează şi conduce pregătirea profesională în domeniu a membrilor serviciilor voluntare sau private pentru situaţii de urgenţă, îndeosebi a formaţiunilor de intervenţie în situaţii de protecţie civilă, precum şi instruirea în domeniu şi educarea preventivă a populaţiei şi salariaţilor din responsabilitate.


Cursul de specializare “Inspector de protecţie civilă” se adresează persoanelor care doresc să-şi perfecţioneze cunostinţele în domeniu, care vizează încadrarea pe un astfel de post, cu vârsta minimă de 18 ani, apte din punct de vedere medical.


La finalul cursului absolvenţii vor dobândii următoarele unităţi de competenţă menţionate în standardul ocupaţional asociat:

1.Comunicarea interactivă

2.Coordonarea activităţii echipelor de lucru

3.Planificarea activităţilor proprii

4.Dezvoltarea profesională a membrilor echipelor

5.Coordonarea planificării activităţilor şi măsurilor de protecţie civilă

6.Elaborarea documentelor specifice

7.Consilierea conducerii instituţiei pe probleme de protecţie civilă

8.Organizarea realizării măsurilor de protecţie civilă

9.Monitorizarea realizării măsurilor de protecţie civilă

10.Gestionarea bunurilor din patrimoniu


Avantajele participării la acest curs sunt:

 posibilitatea de achitare în mai multe rate a taxei de curs.

 obţinerea unui certificat de absolvire/calificare cu recunoaştere naţională şi internaţională(prin apostilare).

 cursurile organizate au un profund caracter aplicativ, prin care se urmăreşte asimilarea în mod facil şi corect a informaţiilor.

 pregătirea profesională alături de profesori cu experienţă teoretică şi practică.

 costul cursului include toate taxele aferente participării:

 acces la sala de curs în vederea pregătirii teoretice;

 acces și lucru pe echipament specific pentru instruirea practică;

 acces la echipamentele și resursele tehnice disponibile;

 suport de curs și alte resurse bibliografice;

 sustinerea examenului de absolvire;

 eliberarea certificatului de absolvire/calificare.

 pregătirea teoretică se desfăşoară în săli de curs cu dotări moderne.

 tehnici şi metode moderne de predare canalizate pe stimularea creativităţii şi interactivităţii cursantului.


Cursul de specializare „Inspector de protecţie civilă” este avizat de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fostul CNFPA).


Programa de curs şi numărul de ore (136 de ore) sunt realizate în conformitate cu Standardatul Ocupaţional şi Programa Cadru şi au fost aprobate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă.

Cursul se organizează atât în Piteşti, cât şi în alte localităţi cu condiţia formării unei grupe de minim 10 persoane.

Certificatul de absolvire are valabilitate permanentă şi este recunoscut atât la nivel naţional, cât şi în Uniunea Europeană.

Taxa de instruire este de 1.200 lei (scutit de TVA conform O.G. 129/2000). 

Relaţii şi înscrieri: sediul S.C. INVESTEŞTE ÎN TINE S.R.L.- D, str. Sf. Vineri, nr. 76, loc. Piteşti, judeţul Argeş, telefon: 0735.431.580 - office@calificare-profesionala.com. www.calificare-profesionala.com

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

INVESTESTE IN TINE SRL

logo INVESTESTE IN TINE SRL

Adresa: Str. Sf. Vineri, nr. 76, Pitesti, jud. Arges
E-mail contact firma: office@calificare-profesionala.com
Descriere:

INVESTEŞTE ÎN TINE oferă clientilor săi următoarele servicii în domeniul formării profesionale:

- cursuri de formare profesională (cursuri de calificare/ iniţiere/ perfecţionare)

- servicii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale 

Certificatele sunt recunoscute şi eliberate de MMFPSPV şi MEN conform O.G. nr. 129/ 2000 republicată, împreună cu suplimentele descriptive completate cu competenţele dobândite.


Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se poate face prin site, de pe un cont de cursant, sau prin detaliile de contact listate.
Sună acum: 0735431580

Creează cont
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.Atentie: acest curs nu este organizat de e-calificare.ro. Pentru detalii si informatii suplimentare va rugam sa va adresati organizatorului. Acuratetea informatiilor din anunt este responsabilitatea integrala a companiei care a publicat anuntul.


Catre pagina de inceput