Training: Guvernanta Corporativa „intre prevederi legale şi coduri de bune practici”

imagine Guvernanţa Corporativă „între prevederi legale şi coduri de bune practici”
620 RON
Sună acum: 0758491980, 0212305120

Training: Guvernanta Corporativa „intre prevederi legale şi coduri de bune practici”

Training / Dezvoltare personala

Bucuresti Sector 2, jud. Bucuresti // Pret: 620 RON


Data incepere: la formarea grupei // Durata: 16 ore in 2 zile
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Data ultimei actualizari: 22/03/2019

Cursul aduce în discuţie tehnici de armonizare a politicilor şi regulamentelor interne ale Societăţii în condiţiile respectării bunelor practici de guvernanţă corporativă elaborate de instituţii precum OECD, IFC, EBRD şi alte organisme similare dar şi în condiţiile respectării cadrului legal din domeniul pieţelor financiare.
Prezentare curs

Trăim într-o perioadă în care cuvântul de ordine este “supra-reglementarea“. Sunt multe directive emise de Uniunea Europeană implementate sau ce urmează fi implementate la nivelul statelor membre şi care, indiferent de conţinutul de bază, includ elemente ce abordează şi aspecte legate de conducerea companiilor ce activează într-o piaţă reglementată sau care, într-un fel sau altul, sunt de interes public (ţin de protecţia investitorilor, deponenţilor, etc). Dacă luam în considerare faptul că există prevederi detaliate cu privire la conducerea societăților şi în legea fundamentală a societăţilor, legea 31/1990, o să constatăm că, raportat la totalitatea reglementărilor specifice există o mulţime de situaţii în care fie intâlnim interpretări diferite ale aceluiaşi concept, fie sunt stabilite reguli diferite pentru aceeași condiție. Toate acestea susţin necesitatea realizării unui efort de armonizare şi personalizare a politicilor și reglementărilor interne ale societăţii vizate.

Grup țintă

• Administratori, membrii în consiliile de supraveghere, directori cu mandat, în general persoane din conducerea executivă - persoane care, potrivit actelor constitutive şi/sau hotărârii structurilor statutare ale unei entităţi reglementate, sunt împuternicite să conducă şi să coordoneze activitatea curentă a acesteia şi sunt învestite cu competenţa de a angaja răspunderea societăţii

• Persoane care dețin poziții de ”middle management” şi care ţintesc ocuparea unor funcţii de administrator/director executiv

• Persoane cheie din companii incluzând fără a se limita la: persoane de evaluare şi administrare a riscurilor/ managementul riscurilor; control intern/ conformitate; audit intern; directori de investiţii, din cadrul administratorilor de fonduri de pensii private; actuari, etc.

• Persoane din cadrul instituţiilor de reglementare, supraveghere şi control care, în cursul activității au nevoie să înțeleagă rolul şi gradul de separare a responsabilitaţilor la nivelul structurilor de conducere ale companiilor pe care le supervizează.

Obiectivele cursului

La finalul cursului, participanţii vor dobândi şi dezvolta competenţe cu privire la:

• Rolul şi răspunderile conducerilor executive, neexecutive respectiv de supraveghere

• Regulile ce trebuie stabilite pentru o funcţionare adecvată şi eficientă a Board-ului

• Conceptul şi modalitatea de delegare a atribuţiilor şi competenţelor

• Administrarea riscurilor şi responsabilitatea privind controlul intern

• Atribuţiile şi modul de lucru al comitetelor consultative de audit şi de nominalizare şi remunerare

• Reguli de etică şi integritate; Conflictul de interese şi tranzacţiile cu afiliaţi şi părţi interesate

• Beneficiile unei bune guvernanţe

Tematica

• Atribuţiile şi responsabilitaţile structurilor de conducere din perspectiva legală, conform reglementărilor din Romania

• Rolul structurilor de conducere din perspectiva părţilor interesate

• Compoziţia Board-ului

• Agenda Board-ului

• Funcţiile specializate ale Board-ului (nominalizare/remunerare; audit/managementul riscurilor)

• Desfăşurarea sedinţelor de Board si a comitetelor

• Evaluarea activităţii Board-ului

• Obligaţii de raportare

Trainer

Simona Fătu este un manager experimentat având o experienţă de peste 10 ani în conducerea executivă şi non-executivă a unor societăţi mari din domeniul financiar, energetic, extractiv, de producere şi comercializare de produse alimentare. Absolventă a Academiei de Studii Economice a predat cursuri de pieţe de capital în cadrul ASE cât şi în cadrul unui program de formare profesională adresat managerilor companiilor listate.

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

Fundatia Institutul de Studii Financiare

logo Fundatia Institutul de Studii Financiare

Adresa: Str. Popa Petre 24, Bucuresti Sector 2, jud. Bucuresti
Telefon: 0758491980
E-mail contact firma: training@isfin.ro
Descriere:

Institutul de Studii Financiare (ISF) și-a început activitatea sub această denumire în august 2015, fiind fondat de Autoritatea de Supraveghere Financiară după fuzionarea celor două entități de instruire și certificare din domeniul financiar – Institutul de Management în Asigurări (IMA) și Institutul de Asigurări (IA). Anul acesta, ISF aniversează 17 ani de activitate în domeniul formării profesionale, având suportul asociaţiilor profesionale din domeniul serviciilor financiare.

Misiunea ISF este de a sprijini dezvoltarea organizaţiilor, instituţiilor şi a persoanelor care lucrează sau sunt interesate să lucreze în domeniul serviciilor financiare.

Viziunea ISF: Centru de excelență în derularea programelor de educație financiară pentru asigurarea competențelor, aptitudinilor și cunoștințelor personalului instituțiilor financiare din România.

Certificări și Parteneriate

• Membru al European Financial Certification Organisation (eficert)

• Centru examinare Chartered Insurance Institute (CII)

• Partener educațional acreditat Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

• Partener educațional LOMA

ISF în cifre

• 110 programe de formare profesională în portofoliu

• 22.500 persoane instruite de la înființare

• 100.000...
Lectori

Lectori generali
Simona Fătu

Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se poate face prin site, de pe un cont de cursant, sau prin detaliile de contact listate.
Sună acum: 0758491980 0212305120

Creează cont
Document suplimentar

Organizatorul a adaugat un document suplimentar de interes pentru cei interesati in a participa la acest curs.

Vizualizeaza documentul


Catre pagina de inceput