Curs: Formator

imagine FORMATOR
500 RON
Sună acum: 0744424297, 0262225381

Curs: Formator

Curs de perfecţionare // Autorizat

Baia Mare, jud. Maramures // Pret: 500 RON


Data incepere: la formarea grupei // Durata: 108 ore
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Organizator: CLEMON SRL
Data ultimei actualizari: 06/06/2019

Un FORMATOR este un specialist care concepe, proiectează, organizează şi susţine un curs în domeniul său de expertiză. Profesia este recunoscută de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului prin codul COR (Clasificarea ocupaţiilor din România) 242401.
Prezentare curs

Conform Codului Ocupaţiilor din România FORMATORUL este specialistul în formare care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice/practice şi/sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate în instituţii specializate sau la locul de muncă.

Potrivit Art. 28, alineatul 2 din OG 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, programele de formare profesională destinate adulţilor pot fi realizate doar de către persoanele care deţin studii de specialitate corespunzătoare programei de pregătire a cursului şi fac dovada pregătirii specifice necesare pentru a putea efectua activităţi de instruire ale adulţilor.

Prin urmare FORMATORUL este persoana care are dreptul, potrivit legislaţiei din România, de a susţine cursuri sau stagii de formare destinate adulţilor, cu condiţia să îndeplinească cerinţa de a fi specialist pe domeniul pe care doreşte să facă instruirea.

Cerinţa absolut obligatorie pe care trebuie să o îndeplinească un formator este aceea de a fi specialist pe domeniul lui de activitate. Această specializare se poate demonstra prin deţinerea unei diplome  pe domeniul de activitate. În urma parcurgerii acestui curs, formatorul va dobândi abilităţile de a organiza şi pregătii activitatea de formare, de a susţine teoretic şi practic activitatea de formare prin utilizarea metodelor şi tehnicilor specifice, de a evalua cunoştinţele participanţilor şi de a evalua monitorizarea şi asigura calitatea programelor de formare.


Unităţile de competenţă dobândite în urma participării la curs:

- Pregătirea formării

- Realizarea activităţilor de formare

- Evaluarea participanţilor la formare

- Aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare

- Marketing-ul formării

- Proiectarea programelor de formare

- Organizarea programelor de formare

- Evaluarea, revizuirea şi asigurarea calităţii programelor şi a stagiilor de formare


Durata cursului: 4 - 5 săptămâni 

Orarul se stabileşte împreună cu lectorul şi cursanţii la demararea cursului. Întâlnirile au loc începând cu orele 17:00.


Inscriere si derulare curs
Despre organizator

CLEMON SRL

logo CLEMON SRL

Adresa: Progresului 35A, Baia Mare, jud. Maramures
Telefon: 0744424297
E-mail contact firma: cursuri@clemon.ro
Website: www.clemon.roResurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se poate face prin site, de pe un cont de cursant, sau prin detaliile de contact listate.
Sună acum: 0744424297 0262225381

Creează cont
Document suplimentar

Organizatorul a adaugat un document suplimentar de interes pentru cei interesati in a participa la acest curs.

Vizualizeaza documentul


Catre pagina de inceput