Training: Fiscalitate

imagine Fiscalitate
380 RON
Sună acum: 0772028393

Training: Fiscalitate

Training / Dezvoltare personala

Bucuresti Sector 6, jud. Bucuresti // Pret: 380 RON


Data incepere: 04/04/2020
Perioada inscrieri: 01/03/2020 - 04/04/2020
Data ultimei actualizari: 03/03/2020

Codul fiscal valabil incepand cu 1 ianuarie 2018
Prezentare curs

Codul fiscal valabil incepand cu 1 ianuarie 2018

- Procedura fiscala

Principiile impozitarii

Structura veniturilor bugetare

Drepturile şi obligatiile contribuabililor

Metode si tehnici de impunere

Organele fiscale și de control

- Impozitul pe profit

Persoanele obligate la plata impozitului

Anul fiscal; cotele de impozitare

Calculul rezultatului fiscal

Venituri neimpozabile

Amortizarea fiscala

Cheltuieli deductibile, cheltuieli cu deductibilitate limitata, cheltuieli nedeductibile

Cheltuielile cu dobanzile și diferentele de curs valutar

Pierderea fiscala si modalitatea de recuperare

Contractele de leasing

Asocierile

Plata și declararea impozitului pe profit

Impozitul pe dividende

- Impozitul pe veniturile microintreprinderilor

Regulile si restrictiile pentru aplicarea impozitului

Cotele de impozitare

Reguli de iesire din acest sistem de impunere

Baza impozabila

Plata impozitului pe venitul microintreprinderilor si depunerea declaratiilor fiscale

- Impozitul pe veniturile persoanelor fizice

Persoane obligate la plata impozitului

Categoriile de venituri impozabile

Cote de impozitare

Venituri din activitati independente

Venituri din salarii si asimilate salariilor

Venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura

Venituri din cedarea folosintei bunurilor

Venituri din investitii

Venituri din pensii

Venitul din transferul proprietatilor imobiliare

Venituri din premii si din jocuri de noroc

Venituri din alte surse

Stabilirea si plata impozitului pe venitul net anual impozabil

- Accize

- TVA

Operațiunile impozabile

Persoanele impozabile si activitatea economica

Operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei

Baza de impozitare

Cotele de TVA

Reguli de aplicare a sistemului de TVA la încasare

Operațiuni scutite de TVA cu/fara drept de deducere

Limitari asupra dreptului de deducere a TVA

Masuri de simplificare

Registrul Operatorilor Intracomunitari

Plafonul de scutire de TVA, regimuri speciale de scutire

Inregistrarea unei persoane în scopuri de TVA

Facturarea si evidenta operatiunilor

Declararea TVA

- Impozite si taxe locale

Impozitul si taxa pe cladiri

Impozitul si taxa pe teren

Impozitul pe mijloacele de transport

Alte taxe si impozite locale

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

ANEODEi - Cursuri de Specializare si Perfectionare

logo ANEODEi - Cursuri de Specializare si Perfectionare

Adresa: Nicolae Filimon, Bucuresti Sector 6, jud. Bucuresti
E-mail contact firma: office@aneodei.ro
Descriere:

Oferim cursuri pentru toate nivelele, de la incepatori la avansati, si pentru toate formele de invatare in grupuri sau privat. Preturile variaza in functie de durata si marimea cursului si in functie de diploma obtinuta.

Centrul nostru este autorizat de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari prin Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului pentru organizarea de cursuri de specializare, cursuri de calificare si cursuri de perfectionare.
Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se poate face prin site, de pe un cont de cursant, sau prin detaliile de contact listate.
Sună acum: 0772028393

Creează cont
Document suplimentar

Organizatorul nu a adaugat un document suplimentar pentru acest curs.
Catre pagina de inceput