Curs Responsabil Cu Protectia Datelor

imagine CURS RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR
714 RON
Sună acum: 0724341894, +4037 134 79 51

Curs Responsabil Cu Protectia Datelor

Training / Dezvoltare personala

Bucuresti Sector 1, jud. Bucuresti // Pret: 714 RON


Data incepere: la formarea grupei // Durata: 21 ore in 3 zile
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Data ultimei actualizari: 01/08/2018

Top Quality Management, in calitate de furnizor de cursuri de formare profesionala cu peste 12 ani experienta, va invita sa participati la cursul de specializare RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR (DPO).
Prezentare curs

Tematica:

1. Introducere in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal

    Cadrul legislativ actual aplicabil protectiei datelor cu caracter personal: Regulamentul UE 679/2016, Legea 677/2001, Ghiduri de aplicare a Regulamentului UE 679/2016;
    Termeni si definitii specifici prelucrarii datelor cu caracter personal: date cu caracter personal, date sensibile, persoane vizate, operator, imputernicit, etc.;
    Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal;
    Notiunea de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal.


2. Drepturile si obligatiile organizatiei in prelucrarea datelor cu caracter personal

    Drepturile si obligatiile operatorului. Prelucrarea datelor sensibile;
    Drepturile si obligatiile imputernicitului;
    Relatia operator – imputernicit. Drepturi, responsabilitati, prevederi contractuale;
    Temeiuri de prelucrare a datelor cu caracter personal;
    Consimtamantul;
    Studii de caz si modele de documente aplicabile in organizatie


3. Drepturile si obligatiile persoanei vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

4. Identificarea instrumentelor de monitorizare a modului in care organizatia respecta cerintele GDPR

    Politici si proceduri interne pentru gestionarea datelor cu caracter personal in organizatie;
    Inregistrari/formulare/registre privind evidenta activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
    Codul de conduita;
    Modele de documente aplicabile in organizatie: registrul de evidenta al datelor cu caracter personal, documente aplicabile pentru resurse umane, procedura de gestionare a datelor cu caracter personal, cod de conduita, s.a..


5. Responsabilitati in domeniul protectiei datelor cu caracter personal

    Evaluarea impactului asupra protectiei datelor cu caracter personal;
    Asigurarea protectiei datelor cu caracter personal;
    Transferul de date cu caracter personal;
    Securitatea datelor cu caracter personal – managementul incidentelor;
    Raspundere si sanctiuni aplicabile in cazul nerespectarii cerintelor Regulamentului si legale aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal;
    Relatia cu autoritatea de supraveghere (plangere, notificare DPO, formular de bresa);
    Modele de documente si studiu de caz privind riscul, analiza de risc si evaluarea impactului.


6. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal (DPO)

    Desemnarea Responsabilului cu protectia datelor - DPO - conflictul de interese;
    Rolul si atributiile Responsabilului cu protectia datelor - DPO in cadrul organizatiei;
    Obligatiile si raspunderile Responsabilului cu protectia datelor - DPO;
    Studii de caz.


7. Sistemul de management al securitatii informatiei in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal

    Analiza si evaluarea riscurilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
    Implementarea sistemului de management al securitatii informatiilor in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal;
    Monitorizarea si controlul sistemului de management al securitatii informatiei in contextul prelucrarii datelor cu caracter personal;
    Studii de caz si modele de documente.


Pret: 600 LEI (la care se adauga TVA)
Date contact si informatii suplimentare:
Telefon mobil : 0724 341 894
E-mail : comunicare@cursuriautorizate.ro
Site : www.cursuriautorizate.ro

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

SC Top Quality Management SRL

logo SC Top Quality Management SRL

Adresa: Str. Dionisie Lupu nr. 49, sector 1, Bucuresti Sector 1, jud. Bucuresti
Telefon: 0724341894
E-mail contact firma: comunicare@cursuriautorizate.ro
Descriere:
SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL este o companie cu capital integral romanesc a carei activitate este organizarea de cursuri autorizate ANC de formare, specializare si perfectionare din diverse domenii.

SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL are o experienta de peste 6 ani in domeniul furnizarii de programe de formare profesionala. Este furnizor autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari pentru 35 de programe de initiere, specializare, perfectionare. Toate programele de formare sustinute se finalizeaza cu un examen de absolvire organizat în conformitate cu Ordinul nr. 501/5.253/2003 al Ministrului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministrului Educatiei, Cercetarii si Tineretului, pentru aprobarea Metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, absolventii obtinand certificate de absolvire recunoscute de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

In anul 2007 TOP QUALITY MANAGEMENT a fost certificata TUV CERT de catre Tuv Thuringen e.V. - Germania pentru sistemul de management al calitatii, ISO 9001:2008 in domeniile de activitate: consultanta si invatamant pentru adulti.

In anul 2013 TOP QUALITY MANAGEMENT a fost recertificata pentru sistemul de management al calitatii ISO 9001:2008 de catre InterConformity Assesment & Certification Company.

Oferta educationala a SC TOP QUALITY MANAGEMENT SRL contine o gama larga de cursuri de formare in domeni...


Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se face prin detaliile de contact.
Sună acum: 0724341894 +4037 134 79 51
Document suplimentar

Organizatorul a adaugat un document suplimentar de interes pentru cei interesati in a participa la acest curs.

Vizualizeaza documentul


Catre pagina de inceput