Training: Analiza si Previziune Financiara - Modul I

imagine Analiză și previziune financiară - Modul I
800 RON
Sună acum: 0758491980, 0212305120

Training: Analiza si Previziune Financiara - Modul I

Training / Dezvoltare personala

Bucuresti Sector 2, jud. Bucuresti // Pret: 800 RON


Data incepere: la formarea grupei // Durata: 14 ore in 2 zile
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Data ultimei actualizari: 16/04/2019

Obiectivul programului este de a transfera cunoștințele teoretice într-un mod rapid și practic, prin intermediul studiilor de caz, dezvoltând competențele specialiștilor din sectorul financiar nonbancar și cel de afaceri.
Prezentare curs

Analiza financiară oferă instrumentele şi tehnicile pentru a analiza situaţiile financiare, în vederea realizării diagnosticului financiar al rentabilităţii şi riscului companiei, în funcţie de care se pot formula punctele forte şi slabe ale managementului. Astfel, se pot fundamenta strategiile de menţinere şi dezvoltare a companiei.

Previziunea financiară oferă instrumentele şi tehnicile specifice pentru a previziona situaţiile financiare ale companiei, în funcţie de planificarea şi strategia financiară (aferentă politicilor de investiţii, finanţare şi capital de lucru) a acesteia.

Grup țintă

Directori, analiști financiari sau auditori din companiile de asigurări, fonduri de pensii private, analiști portofoliu din SSIF-uri, SAI-uri, directori financiari din companii private de orice dimensiune.

Obiectivele cursului

La finalul programului, participanţii vor avea competenţele de a:

• Analiza mediul specific managementului financiar

• Calcula şi interpreta indicatorii de echilibru financiar, pe baza bilanţului

• Calcula şi interpreta indicatorii de performanţă financiară, pe baza contului de profit şi pierdere

• Calcula şi interpreta fluxurile de trezorerie

• Evalua performanţele financiare ale companiei,

• Evalua riscul financiar al companiei,

• Identifica etapele previziunii financiare;

• Selecta tehnicii de previziune financiară

• Dezvolta o prognoza a vânzărilor

• Identifica ipoteze realiste de previziune

• Construi situaţiile financiare previzionate

• Analiza și interpreta prognoza financiară.

Tematica

1.Introducere în analiza şi previziunea financiară

• Rolul analizei financiare;

• Principiile managementului financiar;

• Obiectivul managementului financiar;

• Metodologia analizei financiare;

• Identificarea contextului macroeconomic, sectorial şi a altor aspecte relevante pentru analiza şi previziunea financiară.

2. Analiza financiară pe baza bilanţului (Balance sheet analysis);

• Analiza echilibrului financiar;

• Analiza structurii activului / capitalurilor proprii şi a datoriilor;

• Analiza dinamicii elementelor de active / capitaluri proprii şi datorii;

• Analiza riscului – pe baza ratelor

3. Analiza financiară pe baza contului de profit şi pierdere (Income statement analysis);

• Analiza performanţelor financiare pe baza soldurilor intermediare de gestiune;

• Analiza structurii veniturilor / cheltuielilor;

• Analiza dinamicii elementelor de venituri / cheltuieli;

• Analiza performanţei – pe baza ratelor

4. Analiza financiară pe baza situaţiei fluxurilor de trezorerie (Cash flow statement analysis);

• Stabilirea capacitatii companiei de a genera lichidităţi;

• Identificarea factorilor de risc pentru trezoreria intreprinderii

• Determinarea fluxurilor de trezorerie

• Analiza structurii încasărilor / plăţilor;

• Analiza dinamicii elementelor de încasări / plăţi;

• Analiza politicilor de investiţii şi finanţare şi a impactului acestora asupra performanţei companiei;

• Determinarea fluxurilor de trezorerie necesare pentru evaluarea companiei.

Trainer

LAURA OBREJA BRAŞOVEANU, profesor universitar de Finanţe corporative

Co-Director masterat “Management financiar şi investiţii” şi cu expertiză în analiza şi planificarea financiară, evaluarea şi finanţarea proiectelor de investiţii, pieţe financiare. Recomandă spre consultare lucrările: „Finanţe corporative, vol 1, Analiza și planificarea financiară”, (2015, Stancu, I., Obreja Braşoveanu, L., Stancu, A.); “Evaluarea si finantarea investitiilor directe. Culegere de studii de fezabilitate”, (2009, Dragotă, V (coordonator)).

Afilieri:

• ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România

• INFER The International Network for Economic Research, Working groups: Bounded Rationality in Economics and Finance, Growth and Business Cycles, Institutional Economics, Public Economics

• ROFIBA – Asociaţia Română de Finanţe – Bănci – membru în Consiliu Director

• CEFIMO - Centrul de Cercetari Financiar-Monetare

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

Fundatia Institutul de Studii Financiare

logo Fundatia Institutul de Studii Financiare

Adresa: Str. Popa Petre 24, Bucuresti Sector 2, jud. Bucuresti
Telefon: 0758491980
E-mail contact firma: training@isfin.ro
Descriere:

Institutul de Studii Financiare (ISF) și-a început activitatea sub această denumire în august 2015, fiind fondat de Autoritatea de Supraveghere Financiară după fuzionarea celor două entități de instruire și certificare din domeniul financiar – Institutul de Management în Asigurări (IMA) și Institutul de Asigurări (IA). Anul acesta, ISF aniversează 17 ani de activitate în domeniul formării profesionale, având suportul asociaţiilor profesionale din domeniul serviciilor financiare.

Misiunea ISF este de a sprijini dezvoltarea organizaţiilor, instituţiilor şi a persoanelor care lucrează sau sunt interesate să lucreze în domeniul serviciilor financiare.

Viziunea ISF: Centru de excelență în derularea programelor de educație financiară pentru asigurarea competențelor, aptitudinilor și cunoștințelor personalului instituțiilor financiare din România.

Certificări și Parteneriate

• Membru al European Financial Certification Organisation (eficert)

• Centru examinare Chartered Insurance Institute (CII)

• Partener educațional acreditat Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

• Partener educațional LOMA

ISF în cifre

• 110 programe de formare profesională în portofoliu

• 22.500 persoane instruite de la înființare

• 100.000...
Lectori

Lectori generali
LAURA OBREJA BRAŞOVEANU, profesor universitar de Finanţe corporative

Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se poate face prin site, de pe un cont de cursant, sau prin detaliile de contact listate.
Sună acum: 0758491980 0212305120

Creează cont
Document suplimentar

Organizatorul a adaugat un document suplimentar de interes pentru cei interesati in a participa la acest curs.

Vizualizeaza documentul


Catre pagina de inceput