Training: Abuz Pe Piata - Online

imagine Abuz pe piață - ONLINE
77 RON
Sună acum: 0758491980, 0212305120

Training: Abuz Pe Piata - Online

Training / Dezvoltare personala

Bucuresti Sector 2, jud. Bucuresti // Pret: 77 RON


Data incepere: la formarea grupei // Durata: 3 ore in 1 zile
Perioada inscrieri: pana la formarea grupei
Data ultimei actualizari: 22/03/2019

Cursul prezintă cerințele legislative cu privire la subiectul abuzului pe piață, atât din perspectiva legislației naționale (Legea nr.24/2017 și Regulamentul ASF nr. 5/2018) cât și a legislației europene direct incidente (Regulamentul (UE) nr. 596/2014).
Prezentare curs

Cursanții vor dobândi cunoștințele necesare pentru a se putea conforma cerințelor legislative, prin identificarea situațiilor care apar în practică și luarea unor măsuri în consecință.

Programul se adresează tuturor persoanelor care pot fi subiecți ai obligațiilor legale cu privire la abuzul pe piață (societăți admise la tranzacționare (emitenți), persoane din conducerea emitenților, salariați ai unui emitent, persoane cu care conducătorii emitentului se află în relații apropiate, auditori, avocați, consultanți, investitori, acționari, brokeri).

Principalul obiectiv de atins la finalul programului îl constituie conștientizarea situațiilor care ar putea conduce la încălcarea legislației privind abuzul pe piață și săvârșirea în consecință a unor posibile fapte penale, prin însușirea obligațiilor necesare evitării acestora și prin conformarea la prevederile cadrului legal.

Cursul este structurat pe prezentarea următoarelor aspecte:

1. Ce reprezintă abuzul pe piață, cui se aplică și cine aplică aceste prevederi legislative

2. Ce este informația privilegiată și exemple în acest sens

3. Termene de raportare a informațiilor privilegiate, motive întemeiate pentru întârzierea dezvăluirii unei informaţii privilegiate şi păstrarea confidenţialităţii acesteia, precum și activități nepermise în perioada cât emitentul decide să amâne dezvăluirea informațiilor în cauză

4. Utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate

5. Cine sunt persoanele care dețin informații privilegiate și ce conține lista pesroanelor care au acces la astfel de informații

6. Cum se realizează notificarea operațiunilor realizate în contul persoanelor care dețin informații privilegiate

7. Regimul tranzacțiilor efectuate de personalul de conducere al emitentului și exemple de tranzacții care trebuie communicate

8. Practici de utilizare abuzivă a informațiilor privilegiate

9. Divulgarea ilegală a informaţiilor privilegiate

10. Ce reprezintă manipularea pieței și exemple de operațiuni de manipularea pieței

11. Indicatori ai comportamentului de manipulare referitor la furnizarea de indicații false sau înșelătoare și la fixarea prețurilor la un nivel anormal sau artificial

12. Indicatori ai comportamentului de manipulare referitor la un procedeu fictiv sau la orice formă de înșelătorie sau artificiu

13. Obligații de informare

14. Răspunderea penală

La finalizarea materialului, cursanții vor avea de răspuns la un set de întrebări teoretice și practice tip grilă.

Inscriere si derulare curs
Despre organizator

Fundatia Institutul de Studii Financiare

logo Fundatia Institutul de Studii Financiare

Adresa: Str. Popa Petre 24, Bucuresti Sector 2, jud. Bucuresti
Telefon: 0758491980
E-mail contact firma: training@isfin.ro
Descriere:

Institutul de Studii Financiare (ISF) și-a început activitatea sub această denumire în august 2015, fiind fondat de Autoritatea de Supraveghere Financiară după fuzionarea celor două entități de instruire și certificare din domeniul financiar – Institutul de Management în Asigurări (IMA) și Institutul de Asigurări (IA). Anul acesta, ISF aniversează 17 ani de activitate în domeniul formării profesionale, având suportul asociaţiilor profesionale din domeniul serviciilor financiare.

Misiunea ISF este de a sprijini dezvoltarea organizaţiilor, instituţiilor şi a persoanelor care lucrează sau sunt interesate să lucreze în domeniul serviciilor financiare.

Viziunea ISF: Centru de excelență în derularea programelor de educație financiară pentru asigurarea competențelor, aptitudinilor și cunoștințelor personalului instituțiilor financiare din România.

Certificări și Parteneriate

• Membru al European Financial Certification Organisation (eficert)

• Centru examinare Chartered Insurance Institute (CII)

• Partener educațional acreditat Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

• Partener educațional LOMA

ISF în cifre

• 110 programe de formare profesională în portofoliu

• 22.500 persoane instruite de la înființare

• 100.000...
Resurse / alte informatii
Inscriere

Inscrierea la acest curs se poate face prin site, de pe un cont de cursant, sau prin detaliile de contact listate.
Sună acum: 0758491980 0212305120

Creează cont
Document suplimentar

Organizatorul a adaugat un document suplimentar de interes pentru cei interesati in a participa la acest curs.

Vizualizeaza documentul


Catre pagina de inceput